Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Spis gołębi zgłoszonych na MWG Mazury 2018

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi zgłoszonych do rywalizacji na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2018 roku.Lp. Nazwisko i Imię / Drużyna Kraj Nr obrączki rodowej Barwa Łączna obsada
           
1 Warda Mirosław I   POLSKA (Poland)      6
      PL-0211-18-15103 nieb.nakr  
      PL-0211-18-15028 ciemna  
      PL-0211-18-15035 płowa  
      PL-0211-18-15016 nieb.pstra  
      PL-0211-18-15012 nieb.nakr  
      PL-0211-18-15004 nieb.nak.pstra (rezerwowy)
2 Przybysz Zbigniew I   POLSKA (Poland)      12
      PL-0473-18-4074 nieb.nak  
      PL-0473-18-4083 niebieska  
      PL-0473-18-4093 niebieska  
      PL-0473-18-4095 nieb.nakr  
      PL-0473-18-4097 czerwona  
      PL-0473-18-4087 szpak (rezerwowy)
3 Potępski Włodzimierz   POLSKA (Poland)      18
      PL-0211-18-344 nieb.nakr  
      PL-0211-18-280 niebieska  
      PL-0211-18-311 nieb.nakr  
      PL-0211-18-275 nieb.nakr  
      PL-0211-18-303 nieb.nakr  
      PL-0211-18-264 ciemna (rezerwowy)
4 Gański Krzysztof   POLSKA (Poland)      24
      PL-0296-18-152 nieb.pstra  
      PL-0296-18-160 nieb.pstra  
      PL-0296-18-163 nieb.nakr.pstra  
      PL-0296-18-170 czarna pstra  
      PL-0296-18-173 niebieska  
      PL-0296-18-165 czerwona (rezerwowy)
5 Herbots Kobe Kato   BELGIA (Belgium)      30
      BE-18-2083509    
      BE-18-2083564    
      BE-18-2083607    
      BE-18-2083606    
      BE-18-2083543    
      BE-18-2083602   (rezerwowy)
6 Robbert Ten Berge   HOLANDIA (Netherlands)     36
      NL-18-1216552    
      NL-18-1216558    
      NL-18-1216551    
      NL-18-1216596    
      NL-18-1216597    
      NL-18-1216559   (rezerwowy)
7 Wiśniewski Jan I   POLSKA (Poland)      42
      PL-0384-18-2804 niebieska  
      PL-0384-18-2811 niebieska  
      PL-0384-18-2812 niebieska  
      PL-0384-18-2818 niebieska  
      PL-0384-18-2821 niebieska  
      PL-0384-18-2825 nieb.nakr (rezerwowy)
8 Maciszewski Michał I   POLSKA (Poland)      48
      PL-05-18-7573    
      PL-05-18-7560    
      PL-05-18-7559    
      PL-05-18-7561    
      PL-05-18-7594    
      PL-05-18-7558   (rezerwowy)
9 Maciszewski Michał II   POLSKA (Poland)      54
      PL-05-18-7557    
      PL-05-18-7569    
      PL-05-18-7564    
      PL-05-18-7590    
      PL-05-18-7585    
      PL-05-18-7579   (rezerwowy)
10 Vercammen Hok Jos  I   BELGIA (Belgium)      60
      BE-18-6020590    
      BE-18-6020581    
      BE-18-6020583    
      BE-18-6020588    
      BE-18-6020567    
      BE-18-6020381   (rezerwowy)
11 Vercammen Hok Jos  II   BELGIA (Belgium)      66
      BE-18-6020591    
      BE-18-6020568    
      BE-18-6020579    
      BE-18-6020566    
      BE-18-6020569    
      BE-18-6020564   (rezerwowy)
12 OLENDER Krzysztof   POLSKA (Poland)      72
      PL-0239-18-5015    
      PL-0239-18-5005    
      PL-0239-18-5008    
      PL-0239-18-5014    
      PL-0239-18-5001    
      PL-0239-18-5036   (rezerwowy)
13 Sipowicz - Moczydłowski   POLSKA (Poland)      78
      PL-013-18-11918 płowa  
      PL-013-18-11903 nieb.nakr  
      PL-013-18-11917 nieb.pstra  
      PL-013-18-11902 nieb.nakr  
      PL-013-18-11919 niebieska  
      PL-013-18-11911 niebieska (rezerwowy)
14 Jatczak Jarosław I   POLSKA (Poland)      84
      PL-0384-18-13232 niebieska  
      PL-0384-18-13242 niebieska  
      PL-0384-18-13252 nieb.nak.pstra  
      PL-0384-18-13233 nieb.nakr  
      PL-0384-18-13223 ciemna.pstra  
      PL-0384-18-13277   (rezerwowy)
15 Jamiński Antoni   POLSKA (Poland)      90
      PL-030-18-5291    
      PL-030-18-5262    
      PL-030-18-5267    
      PL-030-18-5326    
      PL-030-18-5335    
      PL-030-18-5339   (rezerwowy)
16 Team ROŚ   POLSKA (Poland)      96
      PL-0239-18-1 czerwona  
      PL-0239-18-156 niebieska  
      PL-0239-18-167 nieb.nakr  
      PL-0239-18-449 niebieska  
      PL-0239-18-440 płowa  
      PL-0239-18-20 czerwona (rezerwowy)
17 Deseccy Jan i Damian   POLSKA (Poland)      102
      PL-0470-18-1554 czerwona  
      PL-0470-18-1529 niebieska  
      PL-0470-18-1523 niebieska  
      PL-0470-18-1526 szpak  
      PL-0470-18-1556 niebieska  
      PL-0470-18-1534 płowa (rezerwowy)
18 Maciorowski Wiesław   POLSKA (Poland)      108
      PL-014-18-452 czerwona  
      PL-014-18-456 nieb.nakr  
      PL-014-18-458 nieb.nakr  
      PL-011-18-1817 nieb.pstra  
      PL-011-18-1813 niebieska  
          (rezerwowy)
19 Szuniewicz Leon   BELGIA (Belgium)      114
      BE-18-2079444    
      BE-18-2079441    
      BE-18-2079445    
      BE-18-2079508    
      BE-18-2079509    
      BE-18-2079507   (rezerwowy)
20 Rompca Piotr   POLSKA (Poland)      120
      PL-060-18-9179 nieb.nakr  
      PL-060-18-9207 niebieska  
      PL-060-18-9171 nieb.nakr.pstra  
      PL-060-18-9209 nieb.nakr  
      PL-060-18-9168 niebieska  
      PL-060-18-9205 płowa (rezerwowy)
21 Pawelec Artur   POLSKA (Poland)      126
      PL-0275-18-12089 nieb.nakr  
      PL-0275-18-12540 niebieska  
      PL-0275-18-12542 nieb.nakr  
      PL-0275-18-12497 nieb.pstra  
      PL-0275-18-12554 nieb.nakr  
          (rezerwowy)
22 Van Win Ludwig I   BELGIA (Belgium)      132
      BE-18-2079657 nieb.nakr  
      BE-18-2079664 nieb.nakr  
      BE-18-2079665 nieb.nakr  
      BE-18-2079642 nieb.nakr  
      BE-18-2079644 nieb.nakr  
      BE-18-2079635 nieb.nakr (rezerwowy)
23 Van Win Ludwig II   BELGIA (Belgium)      138
      BE-18-2079643 nieb.nakr  
      BE-18-2079656 nieb.nakr  
      BE-18-2079666 ciemna  
      BE-18-2079645 nieb.nakr  
      BE-18-2079655 nieb.nakr  
      BE-18-2079667 nieb.nakr (rezerwowy)
24 Grzankowski Jarosław   POLSKA (Poland)      144
      PL-0466-18-3213 niebieska  
      PL-0466-18-3221 nieb.nakr  
      PL-0466-18-3233 niebieska  
      PL-0466-18-3237 ciemna  
      PL-0466-18-3282 nieb.nakr  
      PL-0466-18-3284 nieb.nakr (rezerwowy)
25 Lipiński Marek   POLSKA (Poland)      150
      PL-014-18-6049 niebieska  
      PL-014-18-6050 nieb.nakr  
      PL-014-18-6048 nieb.nakr  
      PL-014-18-6040 ciemna pstra  
      PL-014-18-6003 niebieska  
      PL-014-18-6036 nieb.nakr (rezerwowy)
26 Bednarczyk Krzysztof   POLSKA (Poland)      156
      PL-044-18-14201    
      PL-044-18-14203    
      PL-044-18-14204    
      PL-044-18-14206    
      PL-044-18-14202    
      PL-044-18-444   (rezerwowy)
27 MILENA   POLSKA (Poland)      162
      PL-0414-18-18207 niebieska  
      PL-0414-18-18039 niebieska  
      PL-0414-18-18035 nieb.pstra  
      PL-0414-18-18206 niebieska  
      PL-0414-18-18065 nieb.nakr.pstra  
      PL-0414-18-18029 nieb.nakr (rezerwowy)
28 Kuczyńscy Katarzyna i Marcin   POLSKA (Poland)      168
      PL-0406-18-3638    
      PL-0406-18-3643    
      PL-0406-18-3651    
      PL-0406-18-3654    
      PL-0406-18-3668    
      PL-0406-18-3617   (rezerwowy)
29 Spasówka Sylwester   POLSKA (Poland)      174
      PL-0411-18-206 niebieska  
      PL-0411-18-210 nieb.nakr  
      PL-0411-18-212 czer.nak  
      PL-0411-18-213 nieb.nakr  
      PL-0411-18-217 czerwona  
      PL-0411-18-220 płowa (rezerwowy)
30 Małolepszy Radosław I   POLSKA (Poland)      180
      PL-0275-18-5827 nieb.nakr  
      PL-0275-18-5830 niebieska  
      PL-0275-18-5818 nieb.pstra  
      PL-0275-18-5766 nieb.pstra  
      PL-0275-18-5794 nieb.nakr  
      PL-0275-18-5777 niebieska (rezerwowy)
31 Rorat Tomasz   POLSKA (Poland)      186
      PL-045-18-2391 czarna pstra  
      PL-045-18-2399 płowa  
      PL-045-18-2185 niebieska  
      PL-045-18-2181 niebieska  
      PL-045-18-2160 niebieska  
      PL-045-18-2188 czarna   (rezerwowy)
32 Sprycha Łukasz   POLSKA (Poland)      192
      PL-0468-18-11466    
      PL-0468-18-11369    
      PL-0468-18-11472    
      PL-0468-18-11441    
      PL-0468-18-11371    
      PL-0468-18-11403   (rezerwowy)
33 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team   POLSKA (Poland)      198
      PL-0420-18-3604 nieb.nakr  
      PL-0420-18-3505 nieb.nakr  
      PL-0420-18-3625 niebieska  
      PL-0420-18-3616 niebieska  
      PL-0420-18-3514 niebieska  
      PL-0420-18-3553 nieb.nakr (rezerwowy)
34 MTM Team   POLSKA (Poland)      204
      PL-0384-18-1118    
      PL-0384-18-1125    
      PL-0384-18-1128    
      PL-0384-18-1139    
      PL-0384-18-6152    
      PL-0384-18-6151   (rezerwowy)
35 Pieczara Andrzej   POLSKA (Poland)      210
      PL-024-18-4506 niebieska  
      PL-024-18-4515 nieb.nakr  
      PL-024-18-4528 niebieska  
      PL-024-18-4511 nieb.nakr  
      PL-024-18-4505 niebieska  
      PL-024-18-4527 nieb.pstra (rezerwowy)
36 Wojtek - Paula I   POLSKA (Poland)      216
      PL-0281-18-2155 nieb.nakr  
      PL-0281-18-2163 nieb.nakr  
      PL-0281-18-2129 niebieska  
      PL-0281-18-2181 nieb.nakr  
      PL-0281-18-2131 niebieska  
      PL-0281-18-2182 nieb.nakr (rezerwowy)
37 Warda Mirosław II   POLSKA (Poland)      222
      PL-0211-18-15051 nieb.pstra  
      PL-0211-18-15029 ciemna  
      PL-0211-18-15036 nieb.pstra  
      PL-0211-18-15017 niebieska  
      PL-0211-18-15013 niebieska  
      PL-0211-18-15002 niebieska (rezerwowy)
38 Sobociński Zdzisław I   POLSKA (Poland)      228
      PL-092-18-2524 płowa  
      PL-092-18-2507 nieb.nakr  
      PL-092-18-2511 niebieska  
      PL-092-18-2516 niebieska  
      PL-092-18-2527 nieb.nakr  
      PL-092-18-2502 niebieska (rezerwowy)
39 Niemierka Leszek i Włodzimierz   POLSKA (Poland)      234
      PL-0178-18-6399    
      PL-0178-18-6400    
      PL-0178-18-6398    
      PL-0178-18-6393    
      PL-010-18-15159    
      PL-010-18-15168   (rezerwowy)
40 Mielczarek Mirosław   POLSKA (Poland)      240
      PL-014-18-2502 nieb.nakr.pstra  
      PL-014-18-2506 płowa  
      PL-014-18-2511 płowa pstra  
      PL-014-18-2513 nieb.nakr  
      PL-014-18-2523 nieb.nakr.pstra  
      PL-014-18-2525 szpak (rezerwowy)
41 Mocarscy Tadeusz i Witold   POLSKA (Poland)      246
      PL-0384-18-3071 czerwona  
      PL-0384-18-3099 niebieska  
      PL-0384-18-3039 nieb.pstra  
      PL-0384-18-3073 niebieska  
      PL-0384-18-3035 nieb.pstra  
      PL-0384-18-3185 nieb.nakr (rezerwowy)
42 Bocheńczak Jan   POLSKA (Poland)      252
      PL-0236-18-3034    
      PL-0236-18-3068    
      PL-0236-18-3054    
      PL-0236-18-3061    
      PL-0236-18-3081    
      PL-0236-18-3080   (rezerwowy)
43 Jezierski Marek   POLSKA (Poland)      258
      PL-013-18-9501 nieb.nakr  
      PL-013-18-9507 nieb.nakr  
      PL-013-18-9509 nieb.nakr  
      PL-013-18-9510 nieb.nakr  
      PL-013-18-9521 nieb.nakr  
      PL-013-18-9549 czerwona (rezerwowy)
44 Zgud Robert   POLSKA (Poland)      264
45 Gillaerts - Brohckaers Team I   BELGIA (Belgium)      270
46 Pankiewicz Wojciech   BELGIA (Belgium)      276
      BE-18-6116934    
      BE-18-6116932    
      BE-18-6116931    
      BE-18-2143989    
      BE-18-2143980    
      BE-18-2143966   (rezerwowy)
47 Kozakowski Andrzej   POLSKA (Poland)      282
      PL-0192-18-1019 nieb.nakr  
      PL-0192-18-1029 czerwona  
      PL-0192-18-1031 nieb.nakr  
      PL-0192-18-1036 nieb.nakr  
      PL-0192-18-1052 nieb.nakr  
      PL-0192-18-1061 nieb.nakr (rezerwowy)
48 Czuper - Olszewski   POLSKA (Poland)      288
      PL-011-18-4413    
      PL-011-18-4414    
      PL-011-18-4416    
      PL-011-18-5868    
      PL-011-18-5848    
      PL-011-18-5883   (rezerwowy)
49 VAN LOOCK - DELAET   BELGIA (Belgium)      294
      BE-18-2141262    
      BE-18-2141263    
      BE-18-2141272    
      BE-18-2141275    
      BE-18-2141276    
      BE-18-2141280   (rezerwowy)
50 Lorkowski Gregor (Warmia) I   NIEMCY (Germany)      300
      DV-04446-18-412 niebieska  
      DV-03577-18-58 niebieska  
      DV-04466-18-403 niebieska  
      DV-03577-18-55 nieb.pstra  
      DV-04466-18-415 niebieska  
      DV-04466-18-410 niebieska (rezerwowy)
51 Grochowski Robert   POLSKA (Poland)      306
      PL-0464-18-8239    
      PL-0464-18-8245    
      PL-0464-18-8253    
      PL-0464-18-8261    
      PL-0464-18-8266    
      PL-0464-18-8293   (rezerwowy)
52 Czerwiński Sławomir   POLSKA (Poland)      312
      PL-03-18-802    
      PL-03-18-808    
      PL-03-18-812    
      PL-03-18-839    
      PL-03-18-872    
      PL-03-18-860   (rezerwowy)
      PL-03-18-908   (rezerwowy)
53 Baranowscy P. R. Team   POLSKA (Poland)      318
      PL-03-18-7791    
      PL-03-18-8010    
      PL-03-18-8042    
      PL-03-18-8045    
      PL-03-18-8053    
      PL-03-18-8071   (rezerwowy)
54 Dzwonkowski & Piorun Team   POLSKA (Poland)      324
      PL-044-18-8598    
      PL-044-18-8565    
      PL-044-18-8480    
      PL-044-18-8457    
      PL-044-18-8496    
      PL-013-18-6864   (rezerwowy)
55 Okurowski Marek   POLSKA (Poland)      330
      PL-044-18-7906 niebieska  
      PL-044-18-7905 ciemna  
      PL-044-18-7959 niebieska  
      PL-044-18-7947 nieb.nakr.pstra  
      PL-044-18-7950 płowa  
      PL-044-18-7960 nieb.pstra (rezerwowy)
56 Pigeon Vitality   POLSKA (Poland)      336
57 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce   POLSKA (Poland)      342
      PL-0196-18-36    
      PL-0196-18-42    
      PL-0196-18-41    
      PL-0196-18-100    
      PL-0196-18-43    
          (rezerwowy)
58 Gudz Yevheniy   NIEMCY (Germany)      348
      DV-03083-18-1011    
      DV-03083-18-1014    
      DV-03083-18-1021    
      DV-03083-18-1016    
      DV-03083-18-1030    
      DV-03083-18-1020   (rezerwowy)
59 WARKA   POLSKA (Poland)      354
      PL-011-18-14101 nieb.nakr  
      DV-021-18-242 płowa  
      DV-021-18-202 niebieska  
      PL-0461-18-14683 niebieska  
      PL-0173-18-9019 nieb.nakr  
      PL-011-18-14102 nieb.nakr (rezerwowy)
60 Bury Marek   POLSKA (Poland)      360
      PL-0239-18-5335 niebieska  
      PL-0239-18-5386 nieb.nakr  
      PL-0239-18-5306 nieb.nakr  
      PL-0239-18-5316 nieb.nakr  
      PL-0239-18-5305 nieb.pstra  
      PL-0239-18-5308 nieb.pstra (rezerwowy)
61 Makarewicz Team   POLSKA (Poland)      366
      PL-013-18-5037 ciemna  
      PL-013-18-5004 nietypowa  
      PL-013-18-5033 ciemna  
      PL-013-18-5003 niebieska  
      PL-013-18-5001 niebieska  
      PL-013-18-5002 niebieska (rezerwowy)
62 J. Grzankowski & J. Kostorz   POLSKA (Poland)      372
      PL-0466-18-3315 nieb.nakr  
      PL-0466-18-3319 niebieska  
      PL-0466-18-3332 niebieska  
      PL-0268-18-1877    
      PL-0268-18-1810    
      PL-0268-18-1816   (rezerwowy)
63 Barszczewski Zenon   POLSKA (Poland)      378
      PL-014-18-10523 nieb.nakr  
      PL-014-18-10543 nieb.nakr  
      PL-014-18-10544 nieb.nakr  
      PL-014-18-10549 niebieska  
      PL-014-18-10551 nieb.pstra  
      PL-014-18-10550 niebieska (rezerwowy)
64 Kania Jarosław   POLSKA (Poland)      384
      PL-013-18-11130 nieb.nakr  
      PL-013-18-11135 nieb.nakr  
      PL-013-18-11127 nieb.nakr  
      PL-013-18-11123 nieb.pstra  
      PL-013-18-11146 niebieska  
      PL-013-18-11150 nieb.nakr (rezerwowy)
65 Vanhee Annemie   BELGIA (Belgium)     390
      BE-18-3108240    
      BE-18-3108244    
      BE-18-3108207    
      BE-18-3108226    
      BE-18-3108252    
      BE-18-3108235   (rezerwowy)
66 Jaguś Roman I   POLSKA (Poland)     396
      PL-0275-18-13976 niebieska  
      PL-0275-18-13977 niebieska  
      PL-0275-18-13974 niebieska  
      PL-0275-18-13972 nieb.nakr  
      PL-0275-18-13973 nieb.nakr  
      PL-0275-18-13978 nieb.nakr (rezerwowy)
67 Jaguś Roman II   POLSKA (Poland)     402
      PL-0275-18-5902 czerwona  
      PL-0275-18-13968 szpak  
      PL-0275-18-13967 niebieska  
      PL-0275-18-13971 nieb.pstra  
      PL-0275-18-13984 niebieska  
      PL-0275-18-13985 płowa (rezerwowy)
68 Jermacz - Zdankowski   SZWECJA (Sweden)     408
      PL-013-18-4549 niebieska  
      PL-013-18-4622 niebieska  
      PL-013-18-4623 niebieska  
      PL-013-18-4540 nieb.nakr  
      PL-013-18-4627 niebieska  
      PL-013-18-4533 nieb.nakr (rezerwowy)
69 G & S Team   POLSKA (Poland)     414
      PL-0384-18-7158 niebieska  
      PL-0384-18-7174 niebieska  
      PL-0384-18-7191 nieb.nakr  
      PL-0384-18-7162 płowa  
      PL-0384-18-7175 nieb.nakr  
      PL-0384-18-7103 niebieska (rezerwowy)
70 Pędzich Piotr   POLSKA (Poland)     420
      PL-05-18-16003 szpak  
      PL-05-18-16021 nieb.pstra  
      PL-05-18-16049 ciemna nakr  
      PL-05-18-16015 nieb.pstra  
      PL-05-18-16048 nieb.nakr  
      PL-05-18-16001 nieb.nakr (rezerwowy)
71 Piszczała Waldemar   POLSKA (Poland)     426
72 Sokółka i Spółka   POLSKA (Poland)     432
      PL-0384-18-1363    
      PL-0384-18-1354    
      PL-0384-18-1388    
      PL-0384-18-204 nieb.nakr  
      PL-0384-18-220 niebieska  
      PL-0384-18-223 niebieska (rezerwowy)
73 Dmitruk Olivier I   WIELKA BRYTANIA (Great Britain)     438
      GB-X-18-28812    
      GB-X-18-28811    
      PL-0457-18-926    
      GB-X-18-28887    
      GB-X-18-28883    
      GB-X-18-28881   (rezerwowy)
74 Stachelscy   POLSKA (Poland)     444
      PL-013-18-4845 niebieska  
      PL-013-18-4804 czerwona  
      PL-013-18-4796 nieb.nakr  
      PL-013-18-4993 nieb.nakr  
      PL-013-18-4916 ciemna  
      PL-013-16-4910 niebieska (rezerwowy)
75 Dr. Henk de Weerd   HOLANDIA (Netherlands)     450
      NL-18-1167263    
      NL-18-1167276    
      NL-18-1167285    
      NL-18-1167290    
      NL-18-1167291    
      NL-18-5111677   (rezerwowy)
76 Belgavet Seiffert I   BELGIA (Belgium)     456
      BE-18-6208267 niebieska  
      BE-18-6208201 niebieska  
      BE-18-6208273 nieb.nakr  
      BE-18-6208271 niebieska  
      BE-18-6208272 niebieska  
      BE-18-6208268 niebieska (rezerwowy)
77 Belgavet Seiffert II   BELGIA (Belgium)     462
      BE-18-6208202 niebieska  
      BE-18-6208264 nieb.pstra  
      BE-18-6208270 nieb.pstra  
      BE-18-6208261 niebieska  
      BE-18-6208269 nieb.nakr.pstra  
      BE-18-6208262 nieb.nakr (rezerwowy)
78 Team BXL Brussels I   BELGIA (Belgium)     468
      BE-18-6116888 nieb.nakr  
      BE-18-6116876 nieb.nakr  
      BE-18-6116883 nieb.nakr  
      BE-18-6116889 nieb.nakr.pstra  
      BE-18-6116886 ciemna nakr  
      BE-18-6116870 nieb.nakr (rezerwowy)
79 Team BXL Brussels II   BELGIA (Belgium)     474
      BE-18-6116879 nieb.pstra  
      BE-18-6116890 nieb.pstra  
      BE-18-6116863 płowa  
      BE-18-6116881 niebieska  
      BE-18-6116871 nieb.nakr  
      BE-18-6116869 nieb.nakr (rezerwowy)
80 Maładzieżnaja Kamanda   POLSKA (Poland)     480
      PL-013-18-9119 nieb.nakr  
      PL-013-18-9171 nieb.nakr  
      PL-013-18-9155 niebieska  
      PL-013-18-9145 nieb.nakr  
      PL-013-18-9143 niebieska  
      PL-013-18-9142 niebieska (rezerwowy)
81 Vanwinkel Jef I   BELGIA (Belgium)     486
      BE-18-2000372 niebieska  
      BE-18-2000421 niebieska  
      BE-18-2000355 nieb.pstra  
      BE-18-2000451 czerwona  
      BE-18-2000371 nieb.nakr  
82 BANITA   POLSKA (Poland)     492
      PL-0384-18-929 niebieska  
      PL-0384-18-726 niebieska  
      PL-0384-18-727 niebieska  
      PL-0384-18-725 nie.nakr  
      PL-0384-18-909 nieb.nakr.pstra  
      PL-0384-18-916 czerwona (rezerwowy)
83 Andrej & Roman   UKRAINA (Ukraine)     498
      UKR-18-2277601    
      UKR-18-2255222    
      UKR-18-2255229    
      UKR-18-2277606    
      UKR-18-2277605    
      UKR-18-2255228   (rezerwowy)
      UKR-18-2255205    
84 OLR Kirżacz I   ROSJA (Russia)     504
      RUS-18-33039    
      RUS-18-33027    
      RUS-18-33005    
      RUS-18-33044    
      RUS-18-33004    
      UKR-18-2255187   (rezerwowy)
85 OLR Kirżacz II   ROSJA (Russia)     510
      RUS-18-33038    
      RUS-18-33010    
      RUS-18-33031    
      RUS-18-33001    
      RUS-18-33115    
      UKR-18-2255186   (rezerwowy)
86 Rumiński Tomasz   POLSKA (Poland)     516
      PL-0326-18-18171 nieb.nakr.pstra  
      PL-0326-18-18359 nieb.nakr  
      PL-0326-18-18360 ciemna pstra  
      PL-0326-18-18361 czerwona  
      PL-0326-18-18362 czerwona  
      PL-0326-18-18308 nieb.nakr (rezerwowy)
87 Filipkowski Mariusz   POLSKA (Poland)     522
      PL-013-18-4401 niebieska  
      PL-013-18-4402 niebieska  
      PL-013-18-4403 niebieska  
      PL-013-18-4404 niebieska  
      PL-013-18-6863    
      PL-013-18-6865   (rezerwowy)
88 Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team   POLSKA (Poland)     528
      PL-0239-18-5506 czarna  
      PL-0239-18-5532 czarna  
      PL-0239-18-5533 czarna  
      PL-0239-18-5511 nieb.pstra  
      PL-0239-18-5531 nieb.nakr  
      PL-0239-18-5543 nieb.nakr (rezerwowy)
89 Gryglik Bogusław   POLSKA (Poland)     534
      PL-0384-18-2504    
      PL-0384-18-2527    
      PL-0384-18-2518    
      PL-0384-18-2535    
      PL-0384-18-2505    
      PL-0384-18-2506   (rezerwowy)
90 KIEDA - WASILEWSKI   POLSKA (Poland)     540
      PL-013-18-10026 niebieska  
      PL-013-18-10022 niebieska  
      PL-013-18-10006 nieb.pstra  
      PL-013-18-10067 nieb.pstra  
      PL-016-18-2907    
      PL-013-18-10043 nieb.pstra (rezerwowy)
91 Sobociński Zdzisław II   POLSKA (Poland)     546
      PL-0275-18-5222 niebieska  
      PL-0275-18-5223 niebieska  
      PL-0275-18-5212 nieb.nakr  
      PL-0275-18-5210 nieb.nakr.pstra  
      PL-0275-18-5296 nieb.nakr  
      PL-0275-18-5289 nieb.nakr (rezerwowy)
92 Jatczak Jarosław II   POLSKA (Poland)      552
      PL-0384-18-13215    
      PL-0384-18-13268    
      PL-0384-18-13272    
      PL-0384-18-13235    
      PL-0384-18-13261    
      PL-0384-18-13266   (rezerwowy)
93 Szmagliński Jerzy   POLSKA (Poland)     558
      PL-0192-18-1188    
      PL-0192-18-1166    
      PL-0192-18-1168    
      PL-0192-18-1180    
      PL-0192-18-1179    
      PL-0192-18-1182   (rezerwowy)
94 Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz   POLSKA (Poland)     564
      PL-0239-18-609 niebieska  
      PL-0239-18-610 niebieska  
      PL-0239-18-616 nieb.nakr  
      PL-0239-18-623 nieb.nak  
      PL-0239-18-627 nieb.pstra  
      PL-0239-18-634 płowa (rezerwowy)
95 Tomalla Chali & Ali   NIEMCY (Germany)      570
      DV-0152-18-2    
      DV-0152-18-4    
      DV-0152-18-242    
      DV-0152-18-255    
      DV-0270-18-325    
      DV-0270-18-326   (rezerwowy)
96 Filipkowski Mirosław   POLSKA (Poland)     576
      PL-072-18-2923 ciemna  
      PL-072-18-2929 nieb.nakr  
      PL-072-18-2933 nieb.nakr.pstra  
      PL-072-18-2937 niebieska  
      PL-072-18-2939 niebieska  
      PL-072-18-2916 nieb.nakr (rezerwowy)
97 Herbots Jo  BELGIA (Belgium)     582
      BE-18-2135642    
      BE-18-2135640    
      BE-18-2135651    
      BE-18-2135653    
      BE-18-2135656    
      BE-18-2135657   (rezerwowy)
98 Krasiński Mirosław   POLSKA (Poland)     584
      GR-18-0925602 nieb.nakr  
      GR-18-0925619 ciem.nakr  
99 Kubiszok Artur   POLSKA (Poland)     590
      PL-0491-18-4107 nieb.nak  
      PL-0491-18-4112 niebieska  
      PL-0491-18-4113 niebieska  
      PL-0491-18-4116 niebieska  
      PL-0491-18-4117 nieb.nakr  
      PL-0491-18-4114 niebieska (rezerwowy)
100 KORSZUN - MURAWSKI   POLSKA (Poland)     596
      PL-0239-18-12241 nieb.nakr  
      PL-0239-18-12261 nieb.nakr  
      PL-0239-18-12226 niebieska  
      PL-0239-18-12227 niebieska  
      PL-0239-18-12248 niebieska  
      PL-0239-18-12247 nieb.pstra (rezerwowy)
101 Waliczak Tadeusz   POLSKA (Poland)     602
      PL-0285-18-21010 niebieska  
      PL-0285-18-21012 niebieska  
      PL-0285-18-21023 nieb.nakr  
      PL-0285-18-21025 niebieska  
      PL-0285-18-21035 niebieska  
      PL-0285-18-21042 niebieska (rezerwowy)
102 Żebrowski R. & Wiśniewski A.   POLSKA (Poland)     608
      PL-0466-18-219 nieb.nakr  
      PL-0466-18-242 nieb.nakr  
      PL-0466-18-221 nieb.nakr  
      PL-0466-18-244 nieb.nakr.pstra  
      PL-0466-18-280 nieb.nakr  
      PL-0466-18-281 nieb.nakr.pstra (rezerwowy)
103 Masterbud I   POLSKA (Poland)     614
      PL-012-18-10014 nieb.nakr  
      PL-012-18-10009 niebieska  
      PL-012-18-10007 nieb.nakr  
      PL-012-18-10008 nieb.nakr  
      PL-012-18-10029 nieb.nakr  
      PL-012-18-10015 niebieska (rezerwowy)
104 Masterbud II   POLSKA (Poland)     620
      PL-012-18-10033 niebieska  
      PL-012-18-10063 niebieska  
      PL-012-18-10028 niebieska  
      PL-012-18-10053 niebieska  
      PL-012-18-10016 niebieska  
      PL-012-18-10050 niebieska (rezerwowy)
105 Dyczewski Łukasz   POLSKA (Poland)     626
      PL-011-18-5193 niebieska  
      PL-011-18-5194 szali  
      PL-011-18-5196 nieb.nakr.pstra  
      PL-011-18-5210 niebieska  
      PL-011-18-5208 nieb.pstra  
      PL-011-18-5220 nieb.pstra (rezerwowy)
106 Kulesza Daniel & Anna I   POLSKA (Poland)     632
      PL-013-18-14420 nieb.nakr  
      PL-013-18-14411 nieb.nakr  
      PL-013-18-14426 niebieska  
      PL-013-18-14419 niebieska  
      PL-013-18-14428 nieb.pstra  
      PL-013-18-14412 czarna pstra (rezerwowy)
107 Bujkowski Jerzy   POLSKA (Poland)     634
      PL-011-18-1401 szpak  
      PL-011-18-1420 nieb.nakr  
      PL-011-18-318 ciemna  
108 Trzaska Marek   POLSKA (Poland)     640
109 Klement Robert und Matthias   NIEMCY (Germany)      646
110 Van Oeckel Bart & Nance  BELGIA (Belgium)     652
      BE-18-6058356    
      BE-18-6058361    
      BE-18-6058371    
      BE-18-6058317    
      BE-18-6058348    
      BE-18-6058359   (rezerwowy)
111 Vanwinkel Jef II  BELGIA (Belgium)     658
      BE-18-2000446 nieb.nakr  
      BE-18-2000402 niebieska  
      BE-18-2000401 niebieska  
      BE-18-2000420 niebieska  
      BE-18-2000368 nieb.nakr  
112 Gierczak Tadeusz   POLSKA (Poland)      664
      PL-0163-18-8892    
      PL-0163-18-8880    
      PL-0163-18-8870    
      PL-0163-18-8894    
      PL-0163-18-8873    
      PL-0163-18-8872   (rezerwowy)
113 Wojtek - Paula II   POLSKA (Poland)     670
      PL-0281-18-2134 niebieska  
      PL-0281-18-2148 ciemna  
      PL-0281-18-2165 niebieska  
      PL-0281-18-2168 niebieska  
      PL-0281-18-2173 nieb.nakr  
      PL-0281-18-2154 nieb.nakr (rezerwowy)
114 Menten Ronny  BELGIA (Belgium)     676
115 Grzankowski J. & Kuczyński J.   POLSKA (Poland)     682
      PL-0466-18-3234 ciemna  
      PL-0466-18-3250 nieb.nakr.pstra  
      PL-0466-18-3275 nieb.nakr  
      PL-0466-18-3278 nieb.nakr  
      PL-0466-18-3287 nieb.nakr  
      PL-0466-18-3296 nieb.nakr.pstra (rezerwowy)
116 Drozd Paulina i Dariusz   POLSKA (Poland)     688
      PL-014-18-9210    
      PL-014-18-9242    
      PL-014-18-9234    
      PL-014-18-9207    
      PL-014-18-9228    
      PL-014-18-9209   (rezerwowy)
117 Kacperski Cezary i Krzysztof I   POLSKA (Poland)     694
      PL-0222-18-5135    
      PL-0222-18-5110    
      PL-0222-18-5149    
      PL-0222-18-5136    
      PL-0222-18-5164    
      PL-0222-18-5150   (rezerwowy)
118 Kacperski Cezary i Krzysztof II   POLSKA (Poland)     700
      PL-0222-18-5109    
      PL-0222-18-5116    
      PL-0222-18-5119    
      PL-0222-18-5140    
      PL-0222-18-5120    
      PL-0222-18-5111   (rezerwowy)
119 PIKO Piotr Kowalewski   POLSKA (Poland)     706
      PL-0263-18-6260 czer.nakr  
      PL-0263-18-6275 nieb.nakr  
      PL-0480-18-700 nieb.nakr  
      PL-0480-18-697 niebieska  
      PL-011-18-13065 niebies  
      PL-011-18-13067 nieb.nakr (rezerwowy)
120 Niezrzeszony   POLSKA (Poland)     712
      PL-0419-18-1291 niebieska  
      PL-0419-18-1287 nieb.pstra  
      PL-0367-18-11897 nieb.pstra  
      PL-0367-18-11904 nieb.pstra  
      PL-0367-18-11903 niebieska  
      PL-0419-18-1289 niebieska (rezerwowy)
121 Kozak Artur   SZWECJA (Sweden)     715
122 Bieniek Dariusz   SZWECJA (Sweden)     721
      S-020-18-145    
      S-020-18-74    
      S-020-18-113    
      S-020-18-91    
      S-020-18-133    
      S-020-18-63   (rezerwowy)
123 Górecki Rafał   POLSKA (Poland)     727
      PL-0345-18-8105 niebieska  
      PL-0345-18-8103 nieb.nakr.pstra  
      PL-0345-18-8104 nieb.nakr  
      PL-0345-18-8093 niebieska  
      PL-0345-18-8102 nieb.nakr.pstra  
124 DLA GRAŻYNKI   POLSKA (Poland)     733
      PL-0425-18-4402    
      PL-0425-18-4410    
      PL-0425-18-4429    
      PL-0425-18-4450    
      PL-0425-18-4477    
      PL-0425-18-4462   (rezerwowy)
125 Maciszewski Michał III   POLSKA (Poland)      739
      PL-0425-18-16206    
      PL-05-18-7584    
      PL-0425-18-16288    
      PL-0425-18-16278    
      PL-0425-18-16234    
      PL-0425-18-16275   (rezerwowy)
126 Rafałowski Tadeusz   POLSKA (Poland)     745
      PL-0384-18-2676    
      PL-0384-18-2675    
      PL-0384-18-2692    
      PL-0384-18-2691    
      PL-0384-18-2678    
      PL-0384-18-2679   (rezerwowy)
127 Bączek Jan i Mateusz   POLSKA (Poland)     751
      PL-044-18-16062 niebieska  
      PL-044-18-16045 niebieska  
      PL-044-18-16053 niebieska  
      PL-044-18-16023 niebieska  
      PL-044-18-16068 nieb.nakr  
      PL-044-18-16047 nieb.nakr (rezerwowy)
128 Lenka i Ninka   POLSKA (Poland)     757
      PL-0457-18-2408    
      PL-0457-18-2410    
      PL-0457-18-2412    
      PL-0457-18-2413    
      PL-0457-18-2414    
      PL-0457-18-2411   (rezerwowy)
129 GARDOCKI - WESOŁOWSKI   POLSKA (Poland)     763
      PL-014-18-12931    
      PL-014-18-6908    
      PL-014-18-6918    
      PL-014-18-6923    
      PL-014-18-12938    
      PL-014-18-12933   (rezerwowy)
130 Brzozowy Mateusz   POLSKA (Poland)     766
      PL-044-18-4001 nieb.nakr  
      PL-044-18-4002 nieb.nakr  
      PL-044-18-4003 niebieska  
131 Macken Tim    USA (United States)     772
      BE-18-5002775    
      BE-18-5002778    
      BE-18-6249236    
      BE-18-6249229    
      BE-18-6249232    
132 Gajewski - Rakowski   POLSKA (Poland)     778
      PL-0394-18-571 ciemna.nakr.pstra  
      PL-013-18-6265 płowa  
      PL-013-18-6280 niebieska  
      PL-013-18-6338 niebieska  
      PL-013-18-6341 nieb.nakr  
      PL-013-18-5735 szpak (rezerwowy)
133 Kołakowski Jan   POLSKA (Poland)     784
      PL-0384-18-17728 niebieska  
      PL-0384-18-17726 nieb.nakr  
      PL-0384-18-17725 nieb.nakr  
      PL-0241-18-7891 nieb.nakr.pstra  
      PL-0241-18-7894 nieb.pstra  
      PL-0384-18-17759 niebieska (rezerwowy)
134 Selwent & Siemianis   POLSKA (Poland)     790
      PL-0346-18-9130 nieb.nakr  
      PL-0346-18-9134 nieb.nakr  
      PL-0346-18-9113 nieb.nakr  
      PL-0346-18-9133 niebieska  
      PL-0346-18-9137 nieb.pstra  
      PL-0346-18-9138   (rezerwowy)
135 Gierczak Tadeusz II   POLSKA (Poland)     796
      PL-0163-18-8665 nieb.nakr  
      PL-0163-18-8984 ciemna  
      PL-0163-18-8676 ciemna  
      PL-0163-18-8663 nieb.nakr  
      PL-0163-18-8680 nieb.nakr  
      PL-0163-18-8677 nieb.nakr (rezerwowy)
136 Turkot Henryk   POLSKA (Poland)     802
      PL-014-18-1101 niebieska  
      PL-014-18-1102 nieb.pstra  
      PL-014-18-1113 nieb.nakr  
      PL-014-18-1122 nieb.pstra  
      PL-014-18-1105 nieb.nakr  
      PL-014-18-1120 niebieska (rezerwowy)
137 Zajączkowski Wacław Franciszek   POLSKA (Poland)     808
      PL-0240-18-92    
      PL-0240-18-39    
      PL-0240-18-38    
      PL-0240-18-37    
      PL-0240-18-40    
      PL-0240-18-31   (rezerwowy)
138 ALEX   POLSKA (Poland)     814
      PL-012-18-8877    
      PL-012-18-8883    
      PL-012-18-8881    
      PL-012-18-8880    
      PL-012-18-11559    
      PL-012-18-11570   (rezerwowy)
139 Sikorski Wojciech   POLSKA (Poland)     820
      PL-016-18-3493 nieb.nakr  
      PL-016-18-3500 nieb.nakr  
      PL-016-18-3503 nieb.nakr  
      PL-016-18-3492 nieb.nakr.pstra  
      PL-016-18-3499 niebieska  
      PL-016-18-3497 nieb.nakr (rezerwowy)
140 Urban Mateusz   POLSKA (Poland)     826
      PL-0246-18-1227    
      PL-0246-18-308    
      PL-0246-18-1234    
      PL-0246-18-7142    
      PL-0246-18-11308    
      PL-0246-18-1228   (rezerwowy)
141 Mroczkowski - Święciński   BELGIA (Belgium)     832
      PL-014-18-8266 nieb.pstra  
      PL-014-18-8262 płowa  
      PL-014-18-8285 nieb.nakr.pstra  
      PL-014-18-440 nieb.nakr  
      PL-014-18-449 nieb.nakr  
      PL-014-18-407 niebieska (rezerwowy)
142 Nalewajko Teresa   POLSKA (Poland)     838
      PL-011-18-14845 ciemna  
      PL-011-18-14847 niebieska  
      PL-011-18-14848 nieb.nakr  
      PL-011-18-14849 niebieska  
      PL-011-18-14850 niebieska  
      PL-011-18-14846 niebieska (rezerwowy)
143 Spiegel - Pawlica I   POLSKA (Poland)     844
      PL-0402-18-3790    
      PL-0402-18-3794    
      PL-0402-18-3789    
      PL-0402-18-3792    
      PL-0402-18-3765    
      PL-0402-18-3788   (rezerwowy)
144 Olecko Team   POLSKA (Poland)     850
      PL-016-18-51    
      PL-016-18-1031    
      PL-016-18-1218    
      PL-016-18-4998    
      PL-016-18-9520    
      PL-016-18-1501   (rezerwowy)
145 Najda Ryszard   POLSKA (Poland)     856
      PL-0384-18-3748 nieb.nakr  
      PL-0384-18-3749 nieb.nakr  
      PL-0384-18-3751 niebieska  
      PL-0384-18-3750 niebieska  
      PL-0384-18-3754 niebieska  
      PL-0384-18-3755 niebieska (rezerwowy)
146 Lorkowski Gregor (Warmia) II   NIEMCY (Germany)      859
      DV-0443-18-153 niebieska  
      DV-03577-18-53 niebieska  
      DV-04466-18-421 niebieska  
147 Wan Vin Ludwig V   BELGIA (Belgium)     865
      BE-18-2079662 nieb.nakr  
      BE-18-2079661 nieb.nakr  
      BE-18-2079636 nieb.nakr  
      BE-18-2079650 niebieska  
      BE-18-2079637 nieb.nakr  
      BE-18-2079663 nieb.nakr (rezerwowy)
148 Kulas Przemysław   POLSKA (Poland)     871
      PL-044-18-16330    
      PL-044-18-16355    
      PL-044-18-16341    
      PL-044-18-16347    
      PL-044-18-16346    
      PL-044-18-16337   (rezerwowy)
149 WG CENTRUM   POLSKA (Poland)     877
      PL-0277-18-2732 ciemna  
      PL-0277-18-2745 ciemna  
      PL-0277-18-2775 nieb.nakr  
      PL-0277-18-2758 niebieska  
      PL-0277-18-2782 szpak  
150 Dmitruk Olivier II   WIELKA BRYTANIA (Great Britain)     883
      PL-0457-18-956    
      PL-0457-18-955    
      GB-X-18-28814    
      GB-X-18-28813    
      GB-X-18-28882    
      GB-X-18-28886   (rezerwowy)
151 Hartog    WIELKA BRYTANIA (Great Britain)     889
      GB-F-18-24523 niebieska  
      GB-F-18-24583 niebieska  
      GB-F-18-24577 niebieska  
      GB-N-18-54915 niebieska  
      GB-N-18-54912 niebieska  
      GB-N-18-28897 niebieska (rezerwowy)
152 Laeremans Frans I  BELGIA (Belgium)     895
      BE-18-6116892 niebieska  
      BE-18-6116885 nieb.nakr  
      BE-18-6116877 nieb.nakr  
      BE-18-6116878 niebieska  
      BE-18-6116891 niebieska  
      BE-18-6116884 niebieska (rezerwowy)
153 Laeremans Frans II  BELGIA (Belgium)     901
      BE-18-6116872 niebieska  
      BE-18-6116875 niebieska  
      BE-18-6116873 nieb.nakr  
      BE-18-6116887 nieb.nakr  
      BE-18-6116874 nieb.nakr  
      BE-18-6116880 nieb.nakr.pstra (rezerwowy)
154 TEAM KOGUCIK   POLSKA (Poland)     907
      PL-0435-18-611 niebieska  
      PL-0435-18-601 nieb.nakr  
      PL-0435-18-604 niebieski  
      PL-0482-18-5812    
      PL-0482-18-5803    
      PL-0482-18-5804   (rezerwowy)
155 Team ORZYSZ   POLSKA (Poland)     913
      PL-016-18-5684 nieb.nakr  
      PL-016-18-5674 nieb.nakr  
      PL-016-18-5665 nieb.nakr  
      PL-016-18-5681 niebieska  
      PL-016-18-5655 czerwona  
      PL-016-18-5683 czerwona (rezerwowy)
156 Melyianets Myroslav   UKRAINA (Ukraine)     919
157 JANUSZ & TEŚCIOWA   POLSKA (Poland)     925
      PL-0333-18-3271 nieb.nakr  
      PL-0333-18-3772 nieb.nakr  
      PL-0333-18-3273 ciemna  
      PL-0333-18-3275 nieb.nakr.pstra  
      PL-0333-18-3276 nieb.nakr.pstra  
      PL-0333-18-3277 ciemna (rezerwowy)
158 Weksznejder & Święcicki & Przekop   POLSKA (Poland)     931
      PL-013-18-12956 niebi  
      PL-013-18-11705 niebieska  
      PL-013-18-11706 szali  
      PL-011-18-6613 niebieska  
      PL-013-18-12962 nieb.nakr  
      PL-013-18-12950 płowa (rezerwowy)
159 Verbergt Jan  BELGIA (Belgium)     937
      BE-18-6070758    
      BE-18-6070734    
      BE-18-6070753    
      BE-18-6070763    
      BE-18-6070754    
      BE-18-6070744   (rezerwowy)
160 Kyiv-Vilkevych   UKRAINA (Ukraine)     943
161 Ciecierski Dariusz   POLSKA (Poland)     949
      PL-044-18-417 nieb.nakr  
      PL-044-18-437 nieb.nakr  
      PL-044-18-406 czerwona  
      PL-044-18-416 nieb.nakr  
      PL-044-18-423 nieb.nakr  
      PL-044-18-413 nieb.nakr (rezerwowy)
162 SILICE TEAM   POLSKA (Poland)     955
      PL-0239-18-4568 płowa  
      PL-0239-18-4574 szpak  
      PL-0239-18-4565 nieb.nakr  
      PL-0239-18-4579 nieb.nakr  
      PL-0239-18-4582 nieb.nakr  
      PL-0239-18-4562 niebieska (rezerwowy)
163 Stańczak Damian   POLSKA (Poland)     961
      PL-0239-18-2701 nieb.nakr  
      PL-0239-18-2709 nieb.nakr  
      PL-0239-18-2731 płowa  
      PL-0239-18-2734 czerwona  
      PL-0239-18-2741 niebieska  
      PL-0239-18-2723 niebieska (rezerwowy)
164 Kiselitsa Yevhen   UKRAINA (Ukraine)     963
165 Obrycki Henryk   POLSKA (Poland)     969
      PL-013-18-7701 nieb.nakr  
      PL-013-18-7705 niebieska  
      PL-013-18-7720 niebieska  
      PL-013-18-7721 niebieska  
      PL-013-18-7733 niebieska  
      PL-013-18-7713 nieb.nakr (rezerwowy)
166 Czar Podbeskidzia   POLSKA (Poland)     975
      PL-018-18-3068    
      PL-018-18-3088    
      PL-018-18-3094    
      PL-018-18-3095    
      PL-018-18-3112    
      PL-018-18-3085   (rezerwowy)
167 Kamienowski Jan   POLSKA (Poland)     981
      PL-044-18-634 nieb.nakr  
      PL-044-18-635 nieb.nakr  
      PL-044-18-636 niebieska  
      PL-044-18-637 ciemna  
      PL-044-18-666 niebieska  
      PL-044-18-667 niebieska (rezerwowy)
168 Olszak Artur i Damian   POLSKA (Poland)     987
      PL-013-18-5301    
      PL-013-18-5302    
      PL-013-18-5303    
      PL-013-18-5313    
      PL-013-18-5315    
      PL-013-18-5307   (rezerwowy)
169 Warda Mirosław III   POLSKA (Poland)      993
      PL-0211-18-15192 nieb.pstra  
      PL-0211-18-15189 niebieska  
      PL-0211-18-15190 nieb.nakr  
      PL-0211-18-15196 nieb.nakr  
      PL-0211-18-15193 nieb.nakr  
      PL-0211-18-15197   (rezerwowy)
170 Łechtańscy Andrzej i Dariusz   POLSKA (Poland)     996
      PL-0223-18-9033 nieb.nakr.pstra  
      PL-0223-18-9034 nieb.nakr  
      PL-0223-18-9050 nieb.pstra  
171 Sasiński Mariusz   POLSKA (Poland)     1002
172 Nieradko Marek   USA (United States)     1008
      PL-014-18-1622 niebieska  
      PL-014-18-1628 nieb.nakr  
      PL-014-18-1631 ciemna  
      PL-014-18-1632 nieb.nakr  
      PL-014-18-1635 niebieska  
      PL-014-18-1617 nieb.nakr (rezerwowy)
173 Team Kania + Soliwoda   POLSKA (Poland)     1014
      PL-013-18-11126 nieb.nakr  
      PL-013-18-11147 niebieska  
      PL-013-18-11121 czarna  
      PL-013-18-11131 nieb.nakr  
      PL-013-18-11134 niebieska  
      PL-013-18-11148 niebieska (rezerwowy)
174 Wójcicki & Gryczkowska   POLSKA (Poland)     1020
      PL-014-18-441 nieb.nakr  
      PL-014-18-442 niebieska  
      PL-014-18-443 nieb.nakr  
      PL-014-18-445 płowa  
      PL-014-18-448 nieb.nakr  
      PL-014-18-405 niebieska (rezerwowy)
175 Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron   POLSKA (Poland)     1026
      PL-044-18-14934 nieb.nakr  
      PL-044-18-14913 nieb.nakr  
      PL-044-18-14931 nieb.nakr  
      PL-0243-18-426 nieb.pstra  
      PL-0243-18-432 niebieska  
      PL-0243-18-445 szpak (rezerwowy)
176 Rzepka Marek i Marcin   POLSKA (Poland)     1032
      PL-0316-18-1764 nieb.nakr  
      PL-0316-18-1724 niebieska  
      PL-0316-18-1731 niebieska  
      PL-0316-18-1723 niebieska  
      PL-0316-18-1739 niebieska  
      PL-0316-18-1737 nieb.nakr (rezerwowy)
177 Ziarko Zdzisław   POLSKA (Poland)     1038
      PL-011-18-9000 niebieska  
      PL-011-18-8868 nieb.nakr.pstra  
      PL-011-18-8961 ciemna  
      PL-011-18-8960 ciemna  
      PL-011-18-8955    
      PL-011-18-8996   (rezerwowy)
178 Rusinkowski Andrzej   POLSKA (Poland)     1044
      PL-0245-18-410 niebieska  
      PL-0245-18-414 niebieska  
      PL-0245-18-418 ciemna pstra  
      PL-0245-18-453 nieb.pstra  
      PL-0245-18-460 nieb.nakr  
      PL-0245-18-411 nieb.pstra (rezerwowy)
179 Pokorski Zdzisław - Piter   POLSKA (Poland)     1050
      PL-0488-18-6988 nieb.nakr  
      PL-0488-18-6989 płowa  
      PL-0488-18-6991 nieb.nakr  
      PL-0488-18-6984 niebieska  
      PL-0488-18-6992 płowa  
      PL-0488-18-6986 niebieska (rezerwowy)
180 Paszkowski Antoni   POLSKA (Poland)     1056
      PL-014-18-6740 ciemna pstra  
      PL-014-18-6708 nieb.nakr.pstra  
      PL-014-18-5727 nieb.nakr  
      PL-014-18-5726 nieb.nakr  
      PL-014-18-5702 niebieska  
      PL-014-18-6704 niebieska (rezerwowy)
181 Kubáček Lubomír   CZECHY (Czech Republic)     1062
      CZ-0234-18-1203 ciemna nakr  
      CZ-0234-18-1214 nieb.nakr  
      CZ-0234-18-1213 niebieska  
      CZ-0234-18-1204 nieb.nakr  
182 DERBY CARPATIA   UKRAINA (Ukraine)     1068
183 Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław   POLSKA (Poland)     1074
      PL-0240-18-736    
      PL-0240-18-737    
      PL-0240-18-739    
      PL-0240-18-741    
      PL-0240-18-746    
      PL-0240-18-752   (rezerwowy)
184 Kulesza Daniel & Anna II   POLSKA (Poland)     1080
      PL-013-18-14430 nieb.nakr  
      PL-013-18-14431 nieb.nakr  
      PL-013-18-14417 płowa  
      PL-013-18-14414 płowa  
      PL-013-18-14422 czarna  
      PL-013-18-14418 czarna (rezerwowy)
185 R2 SDG Team   POLSKA (Poland)     1086
      PL-0383-18-7712 nieb.nakr  
      PL-0383-18-7413 nieb.nakr  
      PL-0383-18-7039 niebieska  
      PL-016-18-752 niebieska  
      PL-016-18-8809 ciemna  
      PL-016-18-8807 niebieska (rezerwowy)
186 Vanonckelen - Leeten  BELGIA (Belgium)     1092
      BE-18-5069708 czarna  
      BE-18-5069706 szpak  
      BE-18-5069703 szpak  
      BE-18-5069702 nieb.pstra  
      BE-18-5069715 nieb.pstra  
187 Kowalewski Paweł   POLSKA (Poland)     1098
      PL-013-18-7903 nieb.nakr  
      PL-013-18-7917 ciemna pstra  
      PL-013-18-7905 nieb.nakr  
      PL-013-18-7910 niebieska  
      PL-013-18-7906 ciemna  
      PL-013-18-7925 niebieska (rezerwowy)
188 Boboc Marius   RUMUNIA (Romania)     1099
      BE-18-2079356    
189 Berckmans Roger  BELGIA (Belgium)     1101
      BE-18-2101687    
      BE-18-2102795    
190 M.W.   POLSKA (Poland)     1107
      PL-0211-18-15063 niebieska  
      PL-0211-18-15099 niebieska  
      PL-0211-18-15111 nieb.nakr.pstra  
      PL-0488-18-1105    
      PL-0488-18-1108    
      PL-0488-18-1051   (rezerwowy)
191 SZKLARZ   POLSKA (Poland)     1113
      PL-04-18-8624    
      PL-04-18-8625    
      PL-04-18-8630    
      PL-04-18-8631    
      PL-04-18-8644    
      PL-04-18-8627   (rezerwowy)
192 Mączyński Bronisław   POLSKA (Poland)     1119
      PL-0285-18-4459 nieb.nakr  
      PL-0285-18-4468 nieb.nakr  
      PL-0285-18-4470 płowa  
      PL-0285-18-4457 nieb.nakr  
      PL-0285-18-4452 niebieska  
      PL-0285-18-4450 niebieska (rezerwowy)
193 MasterTeam   POLSKA (Poland)     1125
      PL-0442-18-590    
      PL-0442-18-623    
      PL-0442-18-650    
      PL-0442-18-589    
      PL-0442-18-618    
      PL-0442-18-630   (rezerwowy)
194 Team Andrzej & Robert   POLSKA (Poland)     1131
      PL-014-18-8276 czerwona  
      PL-014-18-8270 nieb.nakr  
      PL-014-18-246    
      PL-014-18-241    
      PL-014-18-243    
      PL-014-18-8298 ciemna pstra (rezerwowy)
195 Kurek Wiesław   POLSKA (Poland)     1137
      PL-04-18-10135    
      PL-04-18-10026    
      PL-04-18-10125    
      PL-04-18-10102    
      PL-04-18-10109    
      PL-04-18-10110   (rezerwowy)
196 Van Win Ludwig III   BELGIA (Belgium)      1143
      BE-18-2079640 biała pstra  
      BE-18-2079651 niebieska  
      BE-18-2079639 szpak  
      BE-18-2079638 niebieska  
      BE-18-2079641 nieb.pstra  
      BE-18-2079658 czarna (rezerwowy)
197 Van Win Ludwig IV   BELGIA (Belgium)      1149
      BE-18-2079647 niebieska  
      BE-18-2079646 niebieska  
      BE-18-2079648 niebieska  
      BE-18-2079653 niebieska  
      BE-18-2079649 niebieska  
      BE-18-2079652 nieb.nakr (rezerwowy)
198 Wiśniewski Jan II   POLSKA (Poland)      1155
      PL-044-18-928 nieb.nakr  
      PL-044-18-953 nieb.nakr  
      PL-044-18-962 nieb.nakr  
      PL-0384-18-2866 nieb.nakr  
      PL-0384-18-2882    
      PL-0384-18-2888   (rezerwowy)
199 Prusaczyk Roman   POLSKA (Poland)     1161
      PL-044-18-8089 nieb.pstra  
      PL-044-18-8040 niebieska  
      PL-044-18-8093 niebieska  
      PL-044-18-8041 nieb.pstra  
      PL-044-18-8088 niebieska  
      PL-044-18-8042 płowa (rezerwowy)
200 Płaszczyca Mariusz   POLSKA (Poland)     1167
      PL-014-18-8373 niebieska  
      PL-014-18-8385 płowa  
      PL-014-18-8430 nieb.nakr  
      PL-014-18-8413 nieb.nakr  
      PL-014-18-8424 nieb.nakr  
      PL-014-18-8301 niebieska (rezerwowy)
201 Nowaczyk Tadeusz   POLSKA (Poland)     1169
      PL-065-18-6931 niebieska  
      PL-065-18-6942 niebieska  
202 MAŁY   POLSKA (Poland)     1175
      PL-0383-18-7704 ciemna  
      PL-0383-18-7708 ciemna  
      PL-0383-18-7723 nieb.nakr  
      PL-0383-18-7724 niebieska  
      PL-0383-18-7728 płowa  
      PL-0383-18-7718 niebieska (rezerwowy)
203 Mamiński Mariusz   POLSKA (Poland)     1181
      PL-044-18-9826 niebieska  
      PL-044-18-9886 niebieska  
      PL-044-18-9876 nieb.nakr  
      PL-044-18-9829 niebieska  
      PL-044-18-9897 niebieska  
      PL-044-18-9898 niebieska (rezerwowy)
204 Kąklewski - Wiśniewski   POLSKA (Poland)     1187
      PL-0384-18-469 niebieska  
      PL-0384-18-443 niebieska  
      PL-0384-18-459 ciemna  
      PL-0384-18-467 nieb.nakr  
      PL-0384-18-452 ciemna  
      PL-0384-18-486 ciemna (rezerwowy)
205 Kawecki Waldemar   POLSKA (Poland)     1193
      PL-016-18-4492 niebieska  
      PL-016-18-4488 nieb.nakr  
      PL-016-18-4483 niebieska  
      PL-016-18-4493 nieb.nakr  
      PL-016-18-4463 niebieska  
      PL-016-18-4484 nieb.nakr.pstra (rezerwowy)
206 Drapa Andreas   NIEMCY (Germany)     1196
      DV-01769-18-432    
      DV-01769-18-139    
      DV-01769-18-140    
207 Czerniak Ireneusz   POLSKA (Poland)     1199
      PL-0108-18-828 czarna pstra  
      PL-0108-18-889 nieb.nakr  
      PL-0108-18-903 niebieska  
208 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI   POLSKA (Poland)     1205
      PL-0384-18-334 niebieska  
      PL-0384-18-373 niebieska  
      PL-0384-18-333 czerwona  
      PL-0384-18-178 nieb.nakr  
      PL-0384-18-182 nieb.nakr  
      PL-0384-18-183 nieb.nakr (rezerwowy)
209 Koluch Tadeusz   POLSKA (Poland)     1211
      PL-0473-18-11801 nieb.nakr  
      PL-0473-18-11804 nieb.nakr  
      PL-0473-18-11831    
      PL-0473-18-11880    
      PL-0473-18-11843    
      PL-0473-18-11857   (rezerwowy)
210 Krasuski   POLSKA (Poland)     1217
      PL-0414-18-9805 nieb.nakr  
      PL-0414-18-9810 nieb.nakr  
      PL-0414-18-9814 szpak  
      PL-0414-18-9816 nieb.nakr.pstra  
      PL-0414-18-9817 nieb.nakr  
      PL-0414-18-9813 szpak (rezerwowy)
211 Spiegel - Pawlica II   POLSKA (Poland)     1223
212 D. M. DUNDA   POLSKA (Poland)     1229
      PL-0463-18-4309 niebieska  
      PL-0463-18-4311 niebieska  
      PL-0463-18-4305 nieb.nakr.pstra  
      PL-0463-18-4367 płowa  
      PL-0463-18-4850 płowa  
      PL-0463-18-4372 niebieska (rezerwowy)
213 Baran Marcin   POLSKA (Poland)     1235
      PL-0275-18-5501 niebieska  
      PL-0275-18-5514 niebieska  
      PL-0275-18-5527 niebieska  
      PL-0275-18-5523 nieb.pstra  
      PL-0275-18-5531 niebieska  
      PL-0275-18-5508 nieb.nakr (rezerwowy)
214 Kubicki Dariusz   POLSKA (Poland)     1241
      PL-0243-18-1247    
      PL-0243-18-1248    
      PL-0243-18-1205    
      PL-0243-18-1261    
      PL-0243-18-1252    
      PL-0243-18-1224   (rezerwowy)
215 Szymankowski - Szewczyk   POLSKA (Poland)     1243
      PL-0395-18-2041    
      PL-0395-18-2040    
216 J & M Rosploch   HOLANDIA (Netherlands)     1249
      NL-18-1786396    
      NL-18-1229061    
      NL-18-1229067    
      NL-18-1786392    
      NL-18-1229068    
      NL-18-1229047   (rezerwowy)
217 Daniel Bucaciuc   BELGIA (Belgium)      1251
218 Zdunczyk Jacek   POLSKA (Poland)     1257
      PL-0246-18-9212 niebieska  
      PL-0246-18-9241 nieb.nakr  
      PL-0246-18-9251 szali  
      PL-0246-18-9263 płowa  
      PL-0246-18-9278 nieb.nakr.pstra  
      PL-0246-18-9220 niebieska (rezerwowy)
219 Master Team II   POLSKA (Poland)     1263
      PL-0442-18-651    
      PL-0442-18-579    
      PL-0442-18-598    
      PL-0442-18-639    
      PL-0442-18-643    
      PL-0442-18-629   (rezerwowy)
220 Hartog - Halcyon   WIELKA BRYTANIA (Great Britain)     1269
      GB-E-18-21829 nieb.nakr  
      GB-E-18-21836 niebieska  
      GB-R-18-08727 nieb.nakr  
      GB-R-18-08726 nieb.nakr  
      GB-R-18-08723 nieb.nakr  
      DV-08386-18-5029 niebieska (rezerwowy)
221 Derby Brod Club   CHORWACJA (Croatia)     1275
222 Geerinckx Luc   BELGIA (Belgium)     1278
      BE-18-6024348    
      BE-18-6024346    
      BE-18-6024345    
223 Team Frątczak   POLSKA (Poland)     1284
      PL-0187-18-3960 nieb.nakr  
      PL-0187-18-3961 niebieska  
      PL-0187-18-3924 niebieska  
      PL-0187-18-3933 nieb.nakr  
      PL-0187-18-3919 nieb.nakr  
      PL-0187-18-3922   (rezerwowy)
224 Kacperski Cezary i Krzysztof III   POLSKA (Poland)     1290
      PL-0222-18-5146    
      PL-0222-18-5114    
      PL-0222-18-5139    
      PL-0222-18-5227    
      PL-0222-18-5226    
      PL-0222-18-5223   (rezerwowy)
225 Palarski Dominik   POLSKA (Poland)     1296
      PL-0417-18-1658 nieb.nakr  
      PL-0417-18-1623 nieb.nakr  
      PL-0417-18-1635 nieb.nakr  
      PL-0417-18-1611 nieb.nakr  
      PL-0417-18-1610 nieb.nakr  
      PL-0417-18-1662 niebieska (rezerwowy)
226 Faszcza Jerzy   POLSKA (Poland)     1302
      PL-014-18-3834 niebieska  
      PL-014-18-3835 nieb.nakr  
      PL-014-18-3836 niebieska  
      PL-014-18-3838 szpak  
      PL-014-18-3841 niebieska  
      PL-014-18-3831 czarna (rezerwowy)
227 Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers   Chiny (China)     1308
      BE-18-6022056    
      BE-18-6022061    
      BE-18-6022058 niebieska  
      BE-18-6022059    
      BE-18-6022060 nieb.nakr  
      BE-18-6022057 ciemna (rezerwowy)
228 Yang JinBiao - Filip Van De Walle   Chiny (China)     1314
      BE-18-4213314    
      BE-18-4213313    
      BE-18-4213312    
      BE-18-4213316    
      BE-18-4213315    
      BE-18-4213318   (rezerwowy)
229 TJW POLSKA (Poland)     1315
      PL-0219-18-8064    
230 Kacperski Cezary i Krzysztof IV POLSKA (Poland)     1316
      BE-18-2035400