Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Nagrody MWG Mazury 2018

Informujemy, iż suma planowanych nagród finansowych w sezonie 2018 wynosi 207 000 złotych. Kwota ta stanowi pulę, przy założeniu, iż w zawodach weźmie udział zakładane przez organizatora około 1000 sztuk gołębi. Organizator poza premiami finansowymi uhonoruje również zwycięzców pucharami oraz dyplomami (szczegółowy podział nagród w regulaminie). Sądzimy, iż zaproponowane nagrody zachęcą Państwo do wzięcia udziału w zmaganiach na MWG Mazury. Dodatkowo atrakcyjne położenia gołębnika sprawi, że wielu hodowców z zainteresowaniem podejmie wyzwanie. Zachęcamy do wzięcia udziału w zawodach.


(in english)
We would like to inform you that the total amount of planned financial awards in the season 2018 is 207 000 PLN (around 50,000 euros). This amount is a sum, assuming that about 1,000 pigeons are assumed by the organizer. The organizer will also award winners with cups and diplomas (detailed breakdown of awards in the rules). We believe that the proposed prizes will encourage you to take part in the struggle for MWGMasuria. In addition, the attractive position of the loft will make many breeders interested in taking the challenge. We encourage you to take part in the competition.