Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: mwgmazury@poczta.fm adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

W tym miejscu pragniemy Państwu zaprezentować regulamin Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Mazury obowiązujący na sezon 2024. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Zachęcamy do wzięcia udziału w rywalizacji.


EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA

NA 2024 ROK

Pkt.1        Udział w zawodach może brać każdy hodowca, (poza organizatorami, i ich najbliższą rodziną - małżonkowie, dzieci), który dokona zgłoszenia gołębi rocznika 2024  za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MWG Mazury pod adresem www.mwgmazury.pl lub inną skuteczną metodą oraz spełniał będzie wszystkie warunki określone regulaminem MWG Mazury.

Pkt.2        Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wstępnej (tj. rezerwacji miejsca na MWG Mazury ) w wysokości  225 zł/ 50 euro za każdego zgłoszonego gołębia, oraz wpłaty pozostałej części nie później niż 7 dni po dostarczeniu gołębi do organizatora, co stanowi dodatkowo akceptację niniejszego regulaminu. OSOBY, KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY ZA ZGŁOSZONE GOŁĘBIE W TERMINIE, LUB DOKONAŁY JEJ PO TERMINIE BEZ ZGŁOSZENIA POWODU OPÓŹNIENIA, ZGODNIE Z PRZYJĘTYM REGULAMINEM NIE BĘDĄ PARTYCYPOWAĆ W PODZIALE NAGRÓD

Pkt.3        W przypadku jeśli hodowca zgłaszający gołębie na MWG Mazury, po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu, nie uiści pozostałej opłaty, organizator ma prawo skreślić taką osobę z listy uczestników.

Pkt.4        W przypadku nie dostarczenia gołębi na wspólny gołębnik opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

Pkt.5        Całkowita opłata za zgłoszonego 1 gołębia wynosi 450 zł lub 100 euro (brutto) - dotyczy to gołębia zgłoszonego do rywalizacji o wszystkie nagrody poza klasyfikacjami dodatkowo płatnymi tj. Knock Out Cup (opłata startowa - 1000 PLN / 230 euro) oraz Women Cup (opłata startowa 450 PLN - 100 euro).

Pkt.6        Numer konta bankowego: Konto do wpłat (w PLN): PKO BP 88 1020 1332 0000 1702 1084 2286 Konto do wpłat (w EURO): PL93 1020 1332 0000 1502 1084 2294 SWIFT – BPKOPLPW dostępne również na stronie wspólnego gołębnika: www.mwgmazury.pl

Pkt.7        Planowany termin przyjmowania gołębi to 15.03.2024 – 25.05.2024. Każdy gołąb dostarczony do wspólnego gołębnika musi posiadać kartę własności. Wymiana gołębi (gołębie padłe, zaginione itp.) dostępna będzie w terminie do 15 czerwca 2024.

Pkt.8        Na MWG Mazury dostarczamy gołębie 40 – 45 dniowe, gołębie zimowe bezwzględnie nie mogą rywalizować na wspólnym gołębniku.

Pkt.9        Gołębie zgłoszone i dostarczone do wspólnego gołębnika powinny być zaszczepione przeciw Paramyxowirozie

Pkt.10        Rodowody gołębi hodowcy dostarczają przed lotem finałowym (ostateczny termin) lub według uznania podczas dostarczenia gołębi do organizatora.

Pkt.11        Organizator planuje na bieżąco elektroniczną kontrole stanu gołębnika. Wszystkim  gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

Pkt.12        Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik podlegają rozporządzeniom organizatora.

Pkt.13        Ważne - gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej, z oznakami chorobowymi,  będą niezwłocznie odsyłane  na koszt uczestnika.

Pkt.14        Każdy uczestnik MWG Mazury może zgłosić dowolną ilość gołębi. Minimalna liczba zgloszonych gołębi to jedna sztuka.

Pkt.15        MWG Mazury nie prowadzą rywalizacji drużynowej.  

Pkt.16        Plan lotów (organizator zastrzega sobie zmianę):

 

 

 

Loty treningowe

 

·        1 - 2 lot treningowy - (+/- 3­ - 5 km)

·        3 - 4 lot treningowy (+/- 5­ - 15 km)

·        5 - 6  lot treningowy (+/- 20­ - 30 km)

·        7 lot treningowy (+/- 35 - 40 km)

·        8 -9 lot treningowy - (+/- 55 - 75 km)

·        10 lot treningowy (+/-  90 km)

 

 

Loty konkursowe

 

·        lot konkursowy +/- 110 km

·        lot konkursowy +/- 190 km

·        lot konkursowy +/- 250 km

·        FCI - półfinał lot konkursowy +/- 380 km

·        lot finałowy OLR Mazury +/- 500 km

 

Pkt.17        Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i pozostałych rywalizacji

Pkt.18        Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej MWG Mazury.

Pkt.19        Kierunkiem lotów będzie kierunek zachodni z terenu Polski.

 

·      Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu.

·      Ze względów humanitarnych gołąb który wróci dzień przed lotem, lub znajdujący się w złej kondycji nie będzie koszowany na najbliższy lot. (przepis ten nie będzie dotyczyć lotu finałowego)

 

Pkt.20        Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe składające się z organizatora oraz chętnych uczestników MWG Mazury.

Pkt.21        Wszystkie loty treningowe zostaną przeprowadzone przy włączonym systemie (bez nagród)

Pkt.22        Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie według zasady: 72 godziny od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość np. (wypuszczenie gołąbków na lot nastąpiło w niedzielę o godz. 6.00 ,to zegar zostaje odłączony w środę o godz. 6.00

Pkt.23        Podczas lotu finałowego system konstantujący zostanie odłączony  po 4 dobach od wypuszczenia gołąbków np. (wypuszczenie nastąpiło  w niedzielę o godz. 7.00,to zegar zostaje odłączony w czwartek   o godz. 7.00).

Pkt.24        Planowana minimalna obsada Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Mazury w 2024 roku będzie wynosić 2000 sztuk opłaconych gołębi młodych.

 

 

 

 

Pkt.25        System nagradzania na MWG Mazury:

 

·      Przy obsadzie 2000 sztuk gołębi podstawowych całkowita pula na nagrody finansowe będzie wynosiła około 500 000+ nagrody w postaci pucharów  i pamiątkowych dyplomów + ewentualne nagrody od sponsorów wspólnego gołębnika. W przypadku nie osiągnięcia pełnej puli gołębnika nagrody zostaną proporcjonalnie (procentowo) pomniejszone.

·      Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

·      W locie finałowy organizator nagrodzi 150 najszybszych gołębi. Podział nagród lotu finałowego oraz pozostałych rywalizacji wspólnego gołębnika przedstawia się następująco: (ostateczny podział nagród po zakończeniu zbiórki gołębi)


LOT FINAŁOWY

·      1 miejsce – 100 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 50 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 25 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 8 000 zł

·      5 miejsce – 5 000 zł

·      6 -10 miejsce – 2 000 zł

·      11 - 20 miejsce – 1 500 zł

·      21 - 30 miejsce – 1000 zł

·      31 - 60 miejsce – 750 zł

·      61- 100 miejsce – 500 zł

·      101 - 150 miejsce – 250 zł

 

LOT PÓŁFINAŁOWY

·      1 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 6 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 4 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 3 000 zł

·      5 miejsce – 2 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 000 zł

·      11 - 20 miejsce – 750 zł

·      21 - 50 miejsce – 500 zł

 

MISTRZOSTWA „AS” - NAJLEPSZY LOTNIK
(średnia prędkość ze wszystkich ukończonych przez gołębia lotów.)

·      1 miejsce – 30 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 15 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 3 000 zł

·      5 miejsce – 2 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 000 zł

·      11 - 20 miejsce – 500 zł

·      21 - 30 miejsce – 300 zł

MISTRZOSTWA WOMEN CUP 2024
(Najlepsze gołębie z finału zgłoszone w drużynach żeńskich)

·      1 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      2 miejsce –  5 000 zł + puchar

·      3 miejsce –  3 000 zł + puchar

·      4 miejsce –  2 500 zł

·      5 miejsce –  1 500 zł

·      6 - 10 miejsce –  1 000 zł

AS WOMEN CUP 2024
(Najlepsze gołębie zgłoszone w drużynach żeńskich - wg. średniej prędkości ze wszystkich ukończonych lotów)

·      1 miejsce – 5 000 zł + puchar

·      2 miejsce –  3 000 zł + puchar

·      3 miejsce –  2 000 zł + puchar

·      4 - 5 miejsce –  1 000 zł

KNOCK OUT COMPETITION 2024
(Rywalizacja pucharowa parami, 4 rundy + finał)

·      1 miejsce – 50 000 zł + puchar (przy opłaconych 64 uczestnikach)

·      finaliści –   statuetkiPoza tym organizator nagradzać będzie z każdego lotu konkursowego (poza lotem finałowym i półfinałowym) 20 najszybszych gołębi w następujących proporcjach:

·      1 miejsce – 1000 zł

·      2 miejsce – 600 zł

·      3 miejsce – 400 zł

·      4 - 5 miejsce – 200 zł

·      6 - 10 miejsce – 150 zł

·      11 - 20 miejsce – 100 zł

 

Pkt.26        Jeżeli podczas lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 150 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

Pkt.27        Organizator bezwzględnie bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją MWG Mazury:

 

·      zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku

·      humanitarnego traktowania powierzonych gołębi

·      opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami

·      odpowiedniego żywienia

·      prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych,

·      prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

 

Pkt.28        Gołąbki dodatkowo zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie i ospie.

Pkt.29        Opiekę weterynaryjną w sezonie 2024 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.

Pkt.30        Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację w locie finałowym zostaną wystawione na aukcji. Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizator - uczestnik w stosunku 50% / 50% pomniejszone o podatek oraz prowizję za aukcje.

Pkt.31        Cenę wywoławczą gołębia na aukcji ustala organizator w zależności od osiągniętych wyników. Cena nie może być niższa niż 180 zł sztuka.

Pkt.32        Gołąbki, które powrócą do dnia rozpoczęcia aukcji, zostaną na niej również wystawione.

Pkt.33        Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatora, również te bez dostarczonych kart i rodowodów.

Pkt.34        Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu sezonu i rozliczeniu aukcji.

Pkt.35        Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Pkt.36        Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone  o 10% podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z polskim prawem.

Pkt.37        W dniu lotu finałowego planowana jest impreza dla uczestników  i kibiców.

Popowo 23 wrzesień 2023 r.                                       Organizatorzy MWG Mazury

                                                                   Wojciech Ziobroniewicz & Sylwester Zieliński