Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Spis gołębi zgłoszonych na MWG Mazury 2018

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi zgłoszonych do rywalizacji na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2018 roku.MWG Mazury
Popowo dn. 25 maja 2018 r. godz. 21.10
Lista gołębi dostarczonych na MWG MAZURY 
l.p. Obrączka elektroniczna Obrączka rodowa Barwa Nick
1 A1102C53 PL-0211-18-15103 nieb.nakr Warda Mirosław I
2 A1DA293E PL-0211-18-15028 ciemna Warda Mirosław I
3 A1DA3DFA PL-0211-18-15035 płowa Warda Mirosław I
4 A1DA542B PL-0211-18-15016 nieb.pstra Warda Mirosław I
5 A1DA1092 PL-0211-18-15012 nieb.nakr Warda Mirosław I
6 A1DA17CA PL-0211-18-15004 nieb.nak.pstra Warda Mirosław I
7 A1DA0646 PL-0473-18-4074 nieb.nak Przybysz Zbigniew I
8 A1DA5066 PL-0473-18-4083 niebieska Przybysz Zbigniew I
9 A1100BB8 PL-0473-18-4093 niebieska Przybysz Zbigniew I
10 A1DA276C PL-0473-18-4095 nieb.nakr Przybysz Zbigniew I
11 A1DA1233 PL-0473-18-4097 czerwona Przybysz Zbigniew I
12 A1DA1969 PL-0473-18-4087 szpak Przybysz Zbigniew I
13 A1DA114F PL-0211-18-344 nieb.nakr Potępski Włodzimierz
14 A1DA218D PL-0211-18-280 niebieska Potępski Włodzimierz
15 A1DA0DAC PL-0211-18-311 nieb.nakr Potępski Włodzimierz
16 A1DA140C PL-0211-18-275 nieb.nakr Potępski Włodzimierz
17 A1DA4F49 PL-0211-18-303 nieb.nakr Potępski Włodzimierz
18 A1DA0838 PL-0211-18-264 ciemna Potępski Włodzimierz
19 A1DA17CF PL-0296-18-152 nieb.pstra Gański Krzysztof
20 A1DA0640 PL-0296-18-160 nieb.pstra Gański Krzysztof
21 A1DA4648 PL-0296-18-163 nieb.nakr.pstra Gański Krzysztof
22 A1DA3F0C PL-0296-18-170 czarna pstra Gański Krzysztof
23 A1DA42B0 PL-0296-18-173 niebieska Gański Krzysztof
24 A1DA4F79 PL-0296-18-165 czerwona Gański Krzysztof
25 A1103BFD BE-18-2083509 nieb.nakr Herbots Kobe Kato
26 A1DA038E BE-18-2083564 nieb.nak.pstra Herbots Kobe Kato
27 A1DA486E BE-18-2083607 niebieska Herbots Kobe Kato
28 A1DA15E6 BE-18-2083606 nieb.nakr.pstra Herbots Kobe Kato
29 00000000 BE-18-2083543 nieokreślona Herbots Kobe Kato
30 A1DA25B8 BE-18-2083602 nieb.nak.pstra Herbots Kobe Kato
31 A1DA2943 NL-18-1216552 płowa Robbert Ten Berge
32 A1DA131A NL-18-1216558 czerwona Robbert Ten Berge
33 A1DA4282 NL-18-1216551 niebieska Robbert Ten Berge
34 A1100EBF NL-18-1216596 czerwona Robbert Ten Berge
35 A1DA0837 NL-18-1216597 nieokreślona Robbert Ten Berge
36 A1DA17A3 NL-18-1216559 niebieska Robbert Ten Berge
37 A1DA4732 PL-0384-18-2804 niebieska Wiśniewski Jan I
38 A1DA22EA PL-0384-18-2811 niebieska Wiśniewski Jan I
39 A1DA0DB6 PL-0384-18-2812 niebieska Wiśniewski Jan I
40 A1DA2770 PL-0384-18-2818 niebieska Wiśniewski Jan I
41 A1DA0930 PL-0384-18-2821 niebieska Wiśniewski Jan I
42 A1DA285E PL-0384-18-2825 nieb.nakr Wiśniewski Jan I
43 00000000 PL-05-18-7573 nieokreślona Maciszewski Michał I
44 A1DA473A PL-05-18-7560 nieb.pstra Maciszewski Michał I
45 A1DA188F PL-05-18-7559 nieb.pstra Maciszewski Michał I
46 A1DA2857 PL-05-18-7561 nieb.pstra Maciszewski Michał I
47 A1DA2B19 PL-05-18-7594 nieb.nakr.pstra Maciszewski Michał I
48 A1100EBA PL-05-18-7558 niebieska Maciszewski Michał I
49 A1DA5347 PL-05-18-7557 czarna Maciszewski Michał II
50 A1DA5353 PL-05-18-7569 czarna Maciszewski Michał II
51 00000000 PL-05-18-7564 nieokreślona Maciszewski Michał II
52 A1DA3F09 PL-05-18-7590 czarna pstra Maciszewski Michał II
53 A1DA0DBF PL-05-18-7585 niebieska Maciszewski Michał II
54 A1DA2A2C PL-05-18-7579 niebieska Maciszewski Michał II
55 A1DA5032 PL-0239-18-5015 nieb.nak OLENDER Krzysztof
56 A1DA550A PL-0239-18-5005 nieb.nakr OLENDER Krzysztof
57 A1DA25B4 PL-0239-18-5008 nieb.nakr OLENDER Krzysztof
58 A1DA4E7F PL-0239-18-5014 nieb.nakr OLENDER Krzysztof
59 A1DA2A2E PL-0239-18-5001 nieb.nakr.pstra OLENDER Krzysztof
60 A1DA00A4 PL-0239-18-5036 nieb.nakr OLENDER Krzysztof
61 A1DA2B0F PL-013-18-11918 płowa Sipowicz - Moczydłowski
62 A1DA14FE PL-013-18-11903 nieb.nakr Sipowicz - Moczydłowski
63 A1DA0442 PL-0384-18-13232 niebieska Jatczak Jarosław I
64 A1DA35FA PL-0384-18-13242 niebieska Jatczak Jarosław I
65 A1DA2CE9 PL-0384-18-13252 niebieska Jatczak Jarosław I
66 A1DA4E98 PL-0384-18-13233 nieb.nakr Jatczak Jarosław I
67 A1DA16CD PL-0384-18-13223 czarna pstra Jatczak Jarosław I
68 A1104BB8 PL-0384-18-13277 nieb.nakr Jatczak Jarosław I
69 A1DA2BF8 PL-030-18-5291 niebieska Jamiński Antoni
70 A1DA4F77 PL-030-18-5262 nieb.nakr Jamiński Antoni
71 A1DA1148 PL-030-18-5267 nieb.nakr Jamiński Antoni
72 A1DA5223 PL-030-18-5326 ciemna Jamiński Antoni
73 A1DA0267 PL-030-18-5335 niebieska Jamiński Antoni
74 A1105243 PL-030-18-5339 niebieska Jamiński Antoni
75 A1DA2BFD PL-0239-18-1 czerwona Team ROŚ
76 A1DA0832 PL-0239-18-156 niebieska Team ROŚ
77 A1DA054E PL-0239-18-167 nieb.nakr Team ROŚ
78 A1DA1325 PL-0239-18-449 niebieska Team ROŚ
79 A1105114 PL-0239-18-440 płowa Team ROŚ
80 A110118B PL-0239-18-20 czerwona Team ROŚ
81 A1DA436B PL-0470-18-1554 czerwona Deseccy Jan i Damian
82 A1DA1146 PL-0470-18-1529 niebieska Deseccy Jan i Damian
83 A1DA2CE0 PL-0470-18-1523 niebieska Deseccy Jan i Damian
84 A1DA0F5D PL-0470-18-1526 szpak Deseccy Jan i Damian
85 A1DA3F7D PL-0470-18-1556 niebieska Deseccy Jan i Damian
86 A1DA15E4 PL-0470-18-1534 płowa Deseccy Jan i Damian
87 A1DA4870 PL-014-18-452 czerwona Maciorowski Wiesław
88 A1DA2BF9 PL-014-18-456 nieb.nakr Maciorowski Wiesław
89 A1DA486F PL-014-18-462 niebieska Maciorowski Wiesław
90 A1DA2CE2 PL-011-18-1817 nieb.pstra Maciorowski Wiesław
91 A1DA0399 PL-014-18-3505 niebieska Maciorowski Wiesław
92 A1DA4964 BE-18-2079444 nieb.pstra Szuniewicz Leon
93 A1DA0DC2 BE-18-2079441 niebieska Szuniewicz Leon
94 A1DA16D4 BE-18-2079445 nie.nakr Szuniewicz Leon
95 A1DA02AC BE-18-2079508 nieb.pstra Szuniewicz Leon
96 A1101092 BE-18-2079509 niebieska Szuniewicz Leon
97 A1DA5063 BE-18-2079507 nieb.pstra Szuniewicz Leon
98 A1DA3E26 PL-060-18-9179 nieb.nakr Rompca Piotr
99 A1DA4B3D PL-060-18-9207 niebieska Rompca Piotr
100 A1DA4F4E PL-060-18-9171 nieb.nakr.pstra Rompca Piotr
101 A1104DB7 PL-060-18-9209 nieb.nakr Rompca Piotr
102 A1DA257A PL-060-18-9168 niebieska Rompca Piotr
103 A1DA2577 PL-060-18-9205 płowa Rompca Piotr
104 A1103010 BE-18-2079657 nieb.nakr Van Win Ludwig I
105 A1DA4F78 BE-18-2079664 nieb.nakr Van Win Ludwig I
106 A1104E9B BE-18-2079665 nieb.nakr Van Win Ludwig I
107 A110109B BE-18-2079642 nieb.nakr Van Win Ludwig I
108 A1DA3FC8 BE-18-2079644 nieb.nakr Van Win Ludwig I
109 A1DA0F73 BE-18-2079635 nieb.nakr Van Win Ludwig I
110 A1DA4C2A BE-18-2079643 nieb.nakr Van Win Ludwig II
111 A1DA14F9 BE-18-2079656 nieb.nakr Van Win Ludwig II
112 A1DA027F BE-18-2079666 ciemna Van Win Ludwig II
113 A1DA0C9D BE-18-2079645 nieb.nakr Van Win Ludwig II
114 A1DA0DB5 BE-18-2079655 nieb.nakr Van Win Ludwig II
115 A11038CC BE-18-2079667 nieb.nakr Van Win Ludwig II
116 A110299B PL-0466-18-3213 niebieska Grzankowski Jarosław
117 A11027C6 PL-0466-18-3221 nieb.nakr Grzankowski Jarosław
118 A1DA0924 PL-0466-18-3233 niebieska Grzankowski Jarosław
119 A1DA14FD PL-0466-18-3237 ciemna Grzankowski Jarosław
120 A1DA0279 PL-0466-18-3282 nieb.nakr Grzankowski Jarosław
121 A1DA2A30 PL-0466-18-3284 nieb.nakr Grzankowski Jarosław
122 A1DA2579 PL-014-18-6049 niebieska Lipiński Marek
123 A1102B78 PL-014-18-6050 nieb.nakr Lipiński Marek
124 A1DA4368 PL-014-18-6048 nieb.nakr Lipiński Marek
125 A1DA15E8 PL-014-18-6040 ciemna pstra Lipiński Marek
126 A1DA0F6C PL-014-18-6003 niebieska Lipiński Marek
127 A1DA45A8 PL-014-18-6036 nieb.nakr Lipiński Marek
128 A1DA108F PL-044-18-14201 nieb.nakr Bednarczyk Krzysztof
129 A1DA0F97 PL-044-18-14203 nieb.nak Bednarczyk Krzysztof
130 A1DA4E8F PL-044-18-14204 ciemna Bednarczyk Krzysztof
131 A1DA4F5E PL-044-18-14206 nieb.pstra Bednarczyk Krzysztof
132 00000000 PL-044-18-14202 nieokreślona Bednarczyk Krzysztof
133 A1DA2A2A PL-044-18-444 niebieski Bednarczyk Krzysztof
134 A1DA140A PL-0414-18-18207 niebieska MILENA
135 A1DA2ADA PL-0414-18-18039 niebieska MILENA
136 A1101099 PL-0414-18-18035 nieb.pstra MILENA
137 A11028B3 PL-0414-18-18206 niebieska MILENA
138 A1100BCA PL-0414-18-18065 nieb.nakr.pstra MILENA
139 A1DA0CD1 PL-0414-18-18029 nieb.nakr MILENA
140 A1DA0CC6 PL-0406-18-3638 niebieska Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
141 A1DA4CB8 PL-0406-18-3643 niebieska Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
142 A1DA18AE PL-0406-18-3651 nieb.pstra Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
143 A1101613 PL-0406-18-3654 ciemna Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
144 A1DA114B PL-0406-18-3668 nieb.nakr Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
145 A1105156 PL-0406-18-3617 niebieska Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
146 A1104DBC PL-0411-18-206 niebieska Spasówka Sylwester
147 A1DA0CCA PL-0411-18-210 nieb.nakr Spasówka Sylwester
148 A1DA534C PL-0411-18-212 szali Spasówka Sylwester
149 A1DA0835 PL-0411-18-213 nieb.nakr Spasówka Sylwester
150 A1DA3B72 PL-0411-18-217 szali Spasówka Sylwester
151 A1DA09E4 PL-0411-18-220 płowa Spasówka Sylwester
152 A1DA2856 PL-0420-18-3604 nieb.nakr Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
153 A1DA5143 PL-0420-18-3505 nieb.nakr Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
154 A1DA0DB2 PL-0420-18-3616 niebieska Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
155 A1DA4737 PL-0420-18-3553 nieb.nakr Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
156 A1DA0BD5 PL-0384-18-1118 nieb.nakr MTM Team
157 A1DA0DB1 PL-0384-18-1125 niebieska MTM Team
158 A1DA091E PL-0384-18-1128 niebieska MTM Team
159 A11009FC PL-0384-18-1139 czarna MTM Team
160 A1101BD6 PL-0384-18-6152 nieb.nakr MTM Team
161 A1DA5349 PL-0384-18-6151 nie.nakr MTM Team
162 A1DA18B1 PL-0281-18-2155 nieb.nakr Wojtek - Paula I
163 A1DA1045 PL-0281-18-2163 nieb.nakr Wojtek - Paula I
164 A1104E97 PL-0281-18-2129 niebieska Wojtek - Paula I
165 00000000 PL-0281-18-2181 nieb.nakr Wojtek - Paula I
166 A1DA4DA5 PL-0281-18-2131 niebieska Wojtek - Paula I
167 A1101362 PL-0281-18-2182 nieb.nakr Wojtek - Paula I
168 A1DA4F71 PL-0211-18-15051 nieb.pstra Warda Mirosław II
169 A1101178 PL-0211-18-15029 ciemna Warda Mirosław II
170 A1104F33 PL-0211-18-15036 nieb.pstra Warda Mirosław II
171 A1DA4B39 PL-0211-18-15017 niebieska Warda Mirosław II
172 A1DA4F4B PL-0211-18-15013 niebieska Warda Mirosław II
173 A1DA4F4F PL-0211-18-15002 niebieska Warda Mirosław II
174 A1DA17CD PL-092-18-2524 płowa Sobociński Zdzisław I
175 00000000 PL-092-18-2507 nieb.nakr Sobociński Zdzisław I
176 A1100DEE PL-092-18-2511 niebieska Sobociński Zdzisław I
177 A1102C59 PL-092-18-2516 niebieski Sobociński Zdzisław I
178 A1DA1410 PL-092-18-2527 nieb.nakr Sobociński Zdzisław I
179 A11041AF PL-092-18-2502 niebieska Sobociński Zdzisław I
180 A1DA0846 PL-0178-18-6399 nieb.nakr.pstra Niemierka Leszek i Włodzimierz
181 A11040DA PL-0178-18-6400 ciemna Niemierka Leszek i Włodzimierz
182 A11007A6 PL-0178-18-6398 czer.nak Niemierka Leszek i Włodzimierz
183 A1DA5338 PL-0178-18-6393 ciemna.pstra Niemierka Leszek i Włodzimierz
184 A1DA0472 PL-010-18-15159 nieokreślona Niemierka Leszek i Włodzimierz
185 A1DA0DB9 PL-010-18-15168 niebieska Niemierka Leszek i Włodzimierz
186 A1DA534A PL-014-18-2502 nieb.nakr.pstra Mielczarek Mirosław
187 A1100EBC PL-014-18-2506 płowa Mielczarek Mirosław
188 A1DA4959 PL-014-18-2511 płowa pstra Mielczarek Mirosław
189 A1DA0266 PL-014-18-2513 nieb.nakr Mielczarek Mirosław
190 A1DA1097 PL-014-18-2523 nieb.nakr.pstra Mielczarek Mirosław
191 A1DA472F PL-014-18-2525 szpak Mielczarek Mirosław
192 A1DA4A4E PL-0384-18-3071 czerwona Mocarscy Tadeusz i Witold
193 A11025AB PL-0384-18-3099 niebieska Mocarscy Tadeusz i Witold
194 A1DA4F74 PL-0384-18-3039 nieb.pstra Mocarscy Tadeusz i Witold
195 A1DA09DF PL-0384-18-3073 niebieska Mocarscy Tadeusz i Witold
196 A1DA2ADB PL-0384-18-3035 nieb.pstra Mocarscy Tadeusz i Witold
197 A1105074 PL-0384-18-3023 nieb.nakr Mocarscy Tadeusz i Witold
198 A1100F9F PL-0236-18-3034 niebieska Bocheńczak Jan
199 A1DA0558 PL-0236-18-3068 niebieska Bocheńczak Jan
200 A1DA22F0 PL-0236-18-3054 niebieska Bocheńczak Jan
201 A1105027 PL-0236-18-3061 nieb.nakr Bocheńczak Jan
202 A1DA055F PL-0236-18-3081 nieb.pstra Bocheńczak Jan
203 A1DA264E PL-0236-18-3080 niebieska Bocheńczak Jan
204 A1DA524E PL-013-18-9501 nieb.nakr Jezierski Marek
205 A110108E PL-013-18-9507 nieb.nakr Jezierski Marek
206 A1DA114D PL-013-18-9509 nieb.nakr Jezierski Marek
207 A110117B PL-013-18-9510 nieb.nakr Jezierski Marek
208 A1DA4963 PL-013-18-9521 nieb.nakr Jezierski Marek
209 A1DA109C PL-013-18-9549 czerwona Jezierski Marek
210 A1DA3DAF BE-18-6116934 nieb.nak.pstra Pankiewicz Wojciech
211 A1DA123B BE-18-6116932 niebieska Pankiewicz Wojciech
212 A1D9FDBC BE-18-6116931 nieb.nak Pankiewicz Wojciech
213 A1DA1152 BE-18-2143989 nieokreślona Pankiewicz Wojciech
214 A1102B7B BE-18-2143980 nieb.nakr Pankiewicz Wojciech
215 A1DA268E BE-18-2143966 niebieska Pankiewicz Wojciech
216 A1101358 PL-0192-18-1019 nieb.nakr Kozakowski Andrzej
217 A1103FFA PL-0192-18-1029 czerwona Kozakowski Andrzej
218 A110144F PL-0192-18-1031 nieb.nakr Kozakowski Andrzej
219 A1DA084A PL-0192-18-1036 nieb.nakr Kozakowski Andrzej
220 A1DA2DD0 PL-0192-18-1052 nieb.nakr Kozakowski Andrzej
221 A1DA2115 PL-0192-18-1061 nieb.nakr Kozakowski Andrzej
222 A1105075 PL-011-18-4413 nieokreślona Czuper - Olszewski
223 A1DA4CBB PL-011-18-4414 szpak Czuper - Olszewski
224 A1103D40 PL-011-18-4416 nieb.pstra Czuper - Olszewski
225 A1DA4697 PL-011-18-5868 nieb.nak.pstra Czuper - Olszewski
226 A1DA027A PL-011-18-5848 nieb.pstra Czuper - Olszewski
227 A1DA2773 PL-011-18-5883 nieb.nakr Czuper - Olszewski
228 A1DA2BFF BE-18-2141262 ciemna nakr Van Loock - Delaet
229 A1DA512D BE-18-2141263 nieb.nakr.pstra Van Loock - Delaet
230 A1DA0701 BE-18-2141272 ciemna Van Loock - Delaet
231 A1DA495F BE-18-2141275 niebieski Van Loock - Delaet
232 A110238B BE-18-2141276 nieb.nakr.pstra Van Loock - Delaet
233 A1DA4F4D BE-18-2141280 niebieska Van Loock - Delaet
234 A1DA25AF DV-04466-18-412 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) I
235 A11030F2 DV-03577-18-58 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) I
236 A1104F7A DV-04466-18-403 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) I
237 A1DA25BF DV-03577-18-55 nieb.pstra Lorkowski Gregor (Warmia) I
238 A1104BB6 DV-04466-18-415 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) I
239 A1DA495C DV-04466-18-410 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) I
240 A1DA1322 PL-0464-18-8239 czerwona Grochowski Robert
241 A1DA2946 PL-0464-18-8245 ciemna nakr Grochowski Robert
242 A110299A PL-0464-18-8253 niebieska Grochowski Robert
243 A1104F39 PL-0464-18-8261 nieb.nakr Grochowski Robert
244 A1DA0DB7 PL-0464-18-8266 niebieska Grochowski Robert
245 A1100FB3 PL-0464-18-8293 nieb.nakr Grochowski Robert
246 A1DA0703 PL-03-18-802 nieb.nak Czerwiński Sławomir
247 A1DA17A2 PL-03-18-808 płowa Czerwiński Sławomir
248 A1DA1886 PL-03-18-812 nieb.pstra Czerwiński Sławomir
249 A1DA4EAD PL-03-18-839 niebieska Czerwiński Sławomir
250 A1DA18A5 PL-03-18-872 niebieska Czerwiński Sławomir
251 A1DA2CE5 PL-03-18-860 niebieska Czerwiński Sławomir
252 A1DA4F44 PL-03-18-908 niebieska Czerwiński Sławomir
253 A1102A8B PL-03-18-7791 niebieski Baranowscy P. R. Team
254 A1DA043B PL-03-18-8010 niebieski Baranowscy P. R. Team
255 A1105026 PL-03-18-8042 płowa Baranowscy P. R. Team
256 A1DA0FCE PL-03-18-8045 nieb.nakr Baranowscy P. R. Team
257 A1DA063F PL-03-18-8053 nieb.nak Baranowscy P. R. Team
258 A1DA0E9B PL-03-18-8071 niebieska Baranowscy P. R. Team
259 A1DA18A4 PL-044-18-8598 nieb.nakr Dzwonkowski & Piorun Team
260 A110273B PL-044-18-8565 nie.nakr Dzwonkowski & Piorun Team
261 A1DA1232 PL-044-18-8480 nieb.nakr Dzwonkowski & Piorun Team
262 A1DA4AE4 PL-044-18-8457 niebieska Dzwonkowski & Piorun Team
263 A1DA0DB4 PL-044-18-8496 nieb.nakr Dzwonkowski & Piorun Team
264 A1104F84 PL-013-18-6864 czerwona Dzwonkowski & Piorun Team
265 A1DA070A PL-044-18-7906 niebieska Okurowski Marek
266 A1DA4A48 PL-044-18-7905 ciemna Okurowski Marek
267 A1DA0616 PL-044-18-7959 niebieska Okurowski Marek
268 A110507C PL-044-18-7947 nieb.nakr.pstra Okurowski Marek
269 A1DA2B1B PL-044-18-7950 płowa Okurowski Marek
270 A1DA070B PL-044-18-7960 nieb.pstra Okurowski Marek
271 A1DA5264 PL-0196-18-36 nieb.nak Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
272 A110087B PL-0196-18-42 czarna pstra Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
273 A1DA2858 PL-0196-18-41 nieb.pstra Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
274 A1100A56 PL-0196-18-100 szali Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
275 A1DA5065 PL-0196-18-43 niebieska Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
276 A1102C50 DV-03083-18-1011 ciemna Gudz Yevheniy
277 A1DA4A53 DV-03083-18-1014 nieb.nakr Gudz Yevheniy
278 A11016E2 DV-03083-18-1021 nieb.nakr Gudz Yevheniy
279 A1DA2855 DV-03083-18-1016 nieokreślona Gudz Yevheniy
280 A1DA16C8 DV-03083-18-1030 nieb.nakr Gudz Yevheniy
281 A1DA5212 DV-03083-18-1020 biała pstra Gudz Yevheniy
282 A1DA17B7 PL-011-18-14101 nieb.nakr WARKA
283 A1DA0A0F DV-021-18-242 płowa WARKA
284 A1101ADF DV-021-18-202 niebieska WARKA
285 A1DA1153 PL-0461-18-14683 niebieska WARKA
286 A1DA0563 PL-0173-18-9019 nieb.nakr WARKA
287 A1DA0EA4 PL-011-18-14102 nieb.nakr WARKA
288 A1DA0637 PL-0239-18-5335 niebieska Bury Marek
289 A1DA293D PL-0239-18-5386 nieb.nakr Bury Marek
290 A1DA4448 PL-0239-18-5306 nieb.nakr Bury Marek
291 A1DA2A34 PL-0239-18-5316 nieb.nakr Bury Marek
292 A1DA0A16 PL-0239-18-5305 nieb.pstra Bury Marek
293 A1DA0278 PL-0239-18-5308 nieb.pstra Bury Marek
294 A1DA0C9B PL-013-18-5037 ciemna Makarewicz Team
295 A1DA5224 PL-013-18-5004 nietypowa Makarewicz Team
296 A1DA140E PL-013-18-5033 ciemna Makarewicz Team
297 A1104E46 PL-013-18-5003 niebieska Makarewicz Team
298 A1DA1319 PL-013-18-5001 niebieska Makarewicz Team
299 A1102A93 PL-013-18-5002 niebieska Makarewicz Team
300 00000000 PL-0466-18-3315 nieb.nakr J. Grzankowski & J. Kostorz
301 A1DA4E84 PL-0466-18-3319 niebieska J. Grzankowski & J. Kostorz
302 A1DA4CFC PL-0466-18-3332 niebieska J. Grzankowski & J. Kostorz
303 A110127A PL-0268-18-1877 niebieska J. Grzankowski & J. Kostorz
304 A1DA14FA PL-0268-18-1810 ciemna J. Grzankowski & J. Kostorz
305 A1DA0A13 PL-0268-18-1816 niebieska J. Grzankowski & J. Kostorz
306 A1DA4F5C BE-18-3108240 czerwona Vanhee Annemie
307 A1DA199B BE-18-3108244 nieb.pstra Vanhee Annemie
308 A1DA0554 BE-18-3108207 niebieska Vanhee Annemie
309 A1102B81 BE-18-3108226 nieb.nakr Vanhee Annemie
310 A1DA5034 BE-18-3108252 niebieska Vanhee Annemie
311 A110398E BE-18-3108235 nieb.nakr.pstra Vanhee Annemie
312 A1DA054F PL-013-18-4549 niebieska Jermacz - Zdankowski
313 A1DA0638 PL-013-18-4622 niebieska Jermacz - Zdankowski
314 A1DA4E89 PL-013-18-4623 niebieska Jermacz - Zdankowski
315 A1DA027E PL-013-18-4540 nieb.nakr Jermacz - Zdankowski
316 A1DA2685 PL-013-18-4627 niebieska Jermacz - Zdankowski
317 A110117A PL-013-18-4533 nieb.nakr Jermacz - Zdankowski
318 A1DA0A21 PL-0384-18-7158 niebieska G & S Team
319 A1DA4F5A PL-0384-18-7174 niebieska G & S Team
320 00000000 PL-0384-18-7191 nieb.nakr G & S Team
321 00000000 PL-0384-18-7162 płowa G & S Team
322 A1104E50 PL-0384-18-7175 nieb.nakr G & S Team
323 A1DA505E PL-0384-18-7103 niebieska G & S Team
324 A1DA25B9 PL-05-18-16003 szpak Pędzich Piotr
325 A1DA0565 PL-05-18-16021 nieb.pstra Pędzich Piotr
326 A1DA1889 PL-05-18-16049 ciemna nakr Pędzich Piotr
327 A1DA22EC PL-05-18-16015 nieb.pstra Pędzich Piotr
328 A1100DF3 PL-05-18-16048 nieb.nakr Pędzich Piotr
329 00000000 PL-05-18-16001 nieb.nakr Pędzich Piotr
330 A1102C69 PL-0384-18-1363 nieb.nak.pstra Sokółka i Spółka
331 A1DA490D PL-0384-18-1354 nieb.nakr Sokółka i Spółka
332 A1DA3DF8 PL-0384-18-1388 niebieska Sokółka i Spółka
333 A1DA3DF1 PL-0384-18-204 nieb.nakr Sokółka i Spółka
334 A1DA5508 PL-0384-18-220 niebieska Sokółka i Spółka
335 A1DA49EE PL-0384-18-223 niebieska Sokółka i Spółka
336 A1DA046D GB-X-18-28812 ciemna nakr Dmitruk Olivier I
337 A1DA0E5A GB-X-18-28811 niebieska Dmitruk Olivier I
338 A1DA4AE7 PL-0457-18-926 nieb.nakr Dmitruk Olivier I
339 A110127B PL-013-18-4845 niebieska Stachelscy
340 A1DA3F07 PL-013-18-4804 czerwona Stachelscy
341 00000000 PL-013-18-4854 nieb.nakr Stachelscy
342 A1DA0CCB PL-013-18-4993 nieb.nakr Stachelscy
343 A1DA061D BE-18-6208267 niebieska Seiffert Thibault I
344 A1DA5043 BE-18-6208201 niebieska Seiffert Thibault I
345 A1DA1234 BE-18-6208273 nieb.nakr Seiffert Thibault I
346 A1DA1887 BE-18-6208271 niebieska Seiffert Thibault I
347 A1DA0272 BE-18-6208272 niebieska Seiffert Thibault I
348 A1DA0468 BE-18-6208268 niebieska Seiffert Thibault I
349 A1DA3DF5 BE-18-6208202 niebieska Seiffert Thibault II
350 00000000 BE-18-6208264 nieb.pstra Seiffert Thibault II
351 A1DA25B5 BE-18-6208270 nieb.pstra Seiffert Thibault II
352 A1DA0F6E BE-18-6208261 niebieska Seiffert Thibault II
353 A1DA1327 BE-18-6208269 nieb.nakr.pstra Seiffert Thibault II
354 A1DA4BC8 BE-18-6208262 nieb.nakr Seiffert Thibault II
355 A1DA285B BE-18-6116888 nieb.nakr Team BXL Brussels I
356 A1DA0926 BE-18-6116876 nieb.nakr Team BXL Brussels I
357 A1DA5181 BE-18-6116883 płowa Team BXL Brussels I
358 A1DA0A18 BE-18-6116889 nieb.nakr.pstra Team BXL Brussels I
359 A1DA197E BE-18-6116886 ciemna nakr Team BXL Brussels I
360 A1DA3DA9 BE-18-6116870 nieb.nakr Team BXL Brussels I
361 A1DA5172 BE-18-6116879 nieb.nakr.pstra Team BXL Brussels II
362 A1DA3C2B BE-18-6116890 nieb.pstra Team BXL Brussels II
363 A1DA0636 BE-18-6116863 nieb.nakr Team BXL Brussels II
364 A1DA1085 BE-18-6116881 niebieska Team BXL Brussels II
365 A1DA15E5 BE-18-6116871 nieb.nakr Team BXL Brussels II
366 A1DA0276 BE-18-6116869 nieb.nakr Team BXL Brussels II
367 A1DA4E7B PL-013-18-9119 nieb.nakr Maładzieżnaja Kamanda
368 A1DA269D PL-013-18-9171 nieb.nakr Maładzieżnaja Kamanda
369 A11006B2 PL-013-18-9155 niebieska Maładzieżnaja Kamanda
370 A1DA1A43 PL-013-18-9145 nieb.nakr Maładzieżnaja Kamanda
371 A110128E PL-013-18-9143 niebieska Maładzieżnaja Kamanda
372 A110087F PL-013-18-9142 nieb.pstra Maładzieżnaja Kamanda
373 00000000 PL-0384-18-723 niebieska BANITA
374 A1101280 PL-0384-18-726 niebieska BANITA
375 A1DA1093 PL-0384-18-727 niebieska BANITA
376 A1DA0CDF PL-0384-18-725 nie.nakr BANITA
377 A1DA4CB4 PL-0384-18-909 nieb.nakr.pstra BANITA
378 A1DA4CF9 PL-0384-18-916 czerwona BANITA
379 A1DA350F RUS-18-33039 nie.nakr OLR Kirżacz I
380 A1DA0710 RUS-18-33027 niebieska OLR Kirżacz I
381 A1DA4734 RUS-18-33005 nie.nakr OLR Kirżacz I
382 A1DA17CC RUS-18-33044 nieb.nakr.pstra OLR Kirżacz I
383 A1100EBB RUS-18-33004 niebieska OLR Kirżacz I
384 A1DA0359 UKR-18-2255187 nieb.nakr OLR Kirżacz I
385 A1DA047F RUS-18-33038 niebieska OLR Kirżacz II
386 A1DA02AF RUS-18-33010 niebieska OLR Kirżacz II
387 A1DA3F06 RUS-18-33031 nieb.nakr OLR Kirżacz II
388 A1DA17B3 RUS-18-33001 niebieska OLR Kirżacz II
389 A1101176 RUS-18-33115 niebieska OLR Kirżacz II
390 A1DA3F85 UKR-18-2255186 nieb.nak OLR Kirżacz II
391 A1DA0928 PL-013-18-4401 niebieska Filipkowski Mariusz
392 A1DA1147 PL-013-18-4402 niebieska Filipkowski Mariusz
393 A1DA00AF PL-013-18-4403 niebieska Filipkowski Mariusz
394 A1102960 PL-013-18-4404 niebieska Filipkowski Mariusz
395 A1DA4AE3 PL-013-18-6863 niebieska Filipkowski Mariusz
396 A1DA4BC9 PL-013-18-6865 czerwona Filipkowski Mariusz
397 A1DA4B3A PL-0239-18-5506 czarna Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
398 A1DA4F43 PL-0239-18-5532 czarna Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
399 A1DA0270 PL-0239-18-5533 czarna Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
400 A1DA2687 PL-0239-18-5511 nieb.pstra Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
401 A1D9FFA8 PL-0239-18-5531 nieb.nakr Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
402 A1DA0DB0 PL-0239-18-5543 nieb.nakr Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
403 A1DA4A54 PL-0384-18-2504 nieb.pstra Gryglik Bogusław
404 A110299D PL-0384-18-2527 niebieska Gryglik Bogusław
405 A1101184 PL-0384-18-2518 niebieska Gryglik Bogusław
406 A1DA459F PL-0384-18-2535 niebieska Gryglik Bogusław
407 A1DA3DF6 PL-0384-18-2505 niebieska Gryglik Bogusław
408 A1DA3F81 PL-0384-18-2506 szpak Gryglik Bogusław
409 A1DA4451 PL-013-18-10026 niebieska KIEDA - WASILEWSKI
410 A1DA063A PL-013-18-10022 niebieska KIEDA - WASILEWSKI
411 A1DA061C PL-013-18-10006 nieb.pstra KIEDA - WASILEWSKI
412 A1DA0DC1 PL-013-18-10043 nieb.pstra KIEDA - WASILEWSKI
413 A1101DCF PL-0275-18-5222 niebieska Sobociński Zdzisław II
414 A1103F0B PL-0275-18-5223 niebieska Sobociński Zdzisław II
415 A1DA2C01 PL-0275-18-5212 nieb.nakr Sobociński Zdzisław II
416 A1DA18A1 PL-0275-18-5210 nieb.nakr.pstra Sobociński Zdzisław II
417 A1DA4A50 PL-0275-18-5296 nieb.nakr Sobociński Zdzisław II
418 A1DA542E PL-0275-18-5289 nieb.nakr Sobociński Zdzisław II
419 A1DA5427 PL-0384-18-13215 nieb.nak Jatczak Jarosław II
420 A1DA17B5 PL-0384-18-13268 nieb.nak Jatczak Jarosław II
421 A1DA4733 PL-0384-18-13272 nieb.nakr Jatczak Jarosław II
422 A1DA3DF7 PL-0384-18-13235 nieokreślona Jatczak Jarosław II
423 A1DA2B12 PL-0384-18-13261 niebieska Jatczak Jarosław II
424 A1DA122E PL-0384-18-13266 nieb.nakr Jatczak Jarosław II
425 A1DA4AE5 PL-0239-18-609 niebieska Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
426 A1DA524F PL-0239-18-610 niebieska Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
427 A1100FB4 PL-0239-18-616 nieb.nakr Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
428 A1DA00A3 PL-0239-18-623 nieb.nak Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
429 A1DA0358 PL-0239-18-627 nieb.pstra Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
430 A1DA091F PL-0239-18-634 płowa Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
431 A1104F37 DV-0152-18-2 nieb.nakr.pstra Tomalla Chali & Ali
432 A1DA0EA2 DV-0152-18-4 ciemna Tomalla Chali & Ali
433 A1DA5268 DV-0152-18-242 nieokreślona Tomalla Chali & Ali
434 A1DA17CE DV-0152-18-255 niebieska Tomalla Chali & Ali
435 A1DA0A1F DV-0270-18-325 nieb.nakr Tomalla Chali & Ali
436 A1DA115A DV-0270-18-326 nieb.nakr Tomalla Chali & Ali
437 A1DA0845 PL-072-18-2923 ciemna Filipkowski Mirosław
438 A1DA0717 PL-072-18-2929 nieb.nakr Filipkowski Mirosław
439 A1DA5250 PL-072-18-2933 nieb.nakr.pstra Filipkowski Mirosław
440 A1DA0F96 PL-072-18-2937 niebieska Filipkowski Mirosław
441 A1DA350E PL-072-18-2939 niebieska Filipkowski Mirosław
442 A1DA4F45 PL-072-18-2916 nieb.nakr Filipkowski Mirosław
443 A1103D38 BE-18-2135642 niebieska Herbots Jo
444 A1D9FFA7 BE-18-2135640 nieb.nakr Herbots Jo
445 A1DA4730 BE-18-2135651 niebieska Herbots Jo
446 A1D9FF04 BE-18-2135653 ciemna Herbots Jo
447 A1DA053C BE-18-2135656 ciemna Herbots Jo
448 A1DA15E1 BE-18-2135657 niebieska Herbots Jo
449 A1DA0BEA GR-18-0925602 nieb.nakr Krasiński Mirosław
450 A1DA1235 GR-18-0925619 ciem.nakr Krasiński Mirosław
451 00000000 PL-0239-18-12219 nieb.pstra KORSZUN - MURAWSKI
452 00000000 PL-0239-18-12220 nieb.pstra KORSZUN - MURAWSKI
453 A1DA2690 PL-0239-18-12226 niebieska KORSZUN - MURAWSKI
454 A1DA5135 PL-0239-18-12227 niebieska KORSZUN - MURAWSKI
455 A1DA3DA3 PL-0239-18-12248 niebieska KORSZUN - MURAWSKI
456 A110152F PL-0239-18-12247 nieb.pstra KORSZUN - MURAWSKI
457 A1DA1405 PL-0285-18-21010 niebieska Waliczak Tadeusz
458 A1DA4644 PL-0285-18-21012 niebieska Waliczak Tadeusz
459 A1DA2697 PL-0285-18-21023 nieb.nakr Waliczak Tadeusz
460 A1DA2CE6 PL-0285-18-21025 niebieska Waliczak Tadeusz
461 A11028B8 PL-0285-18-21035 niebieska Waliczak Tadeusz
462 A1DA16D3 PL-0285-18-21042 niebieska Waliczak Tadeusz
463 A1DA5251 PL-0466-18-219 nieb.nakr Żebrowski R. & Wiśniewski A.
464 A1DA4735 PL-0466-18-242 nieb.nakr Żebrowski R. & Wiśniewski A.
465 A1104BB2 PL-0466-18-221 nieb.nakr Żebrowski R. & Wiśniewski A.
466 A1102D3B PL-0466-18-244 nieb.nakr.pstra Żebrowski R. & Wiśniewski A.
467 A1DA4E88 PL-013-18-14420 nieb.nakr Kulesza Daniel & Anna I
468 A1DA5512 PL-013-18-14411 nieb.nakr Kulesza Daniel & Anna I
469 A110143F PL-013-18-14426 niebieska Kulesza Daniel & Anna I
470 A1DA1323 PL-013-18-14419 niebieska Kulesza Daniel & Anna I
471 A1DA2CED PL-013-18-14428 nieb.pstra Kulesza Daniel & Anna I
472 A1DA542D PL-013-18-14412 czarna pstra Kulesza Daniel & Anna I
473 A1DA3F0A BE-18-6058356 niebieska Van Oeckel Bart & Nance
474 A1DA0836 BE-18-6058361 nieb.nakr Van Oeckel Bart & Nance
475 A1DA4A4F BE-18-6058371 niebieska Van Oeckel Bart & Nance
476 A1DA3B71 BE-18-6058317 nieb.pstra Van Oeckel Bart & Nance
477 A1DA2BFA BE-18-6058348 niebieska Van Oeckel Bart & Nance
478 A1DA2ADE BE-18-6058359 niebieska Van Oeckel Bart & Nance
479 A1DA4BC6 PL-0163-18-8892 niebieska Gierczak Tadeusz
480 A1DA0469 PL-0163-18-8880 niebieska Gierczak Tadeusz
481 A1DA25B2 PL-0163-18-8870 nieb.nakr Gierczak Tadeusz
482 A1101CDE PL-0163-18-8894 ciemna Gierczak Tadeusz
483 A1DA2B10 PL-0163-18-8873 niebieska Gierczak Tadeusz
484 A1103C0D PL-0163-18-8872 niebieski Gierczak Tadeusz
485 A1DA22EF PL-0281-18-2134 niebieska Wojtek - Paula II
486 A1DA2BF5 PL-0281-18-2148 ciemna Wojtek - Paula II
487 A1DA5846 PL-0281-18-2165 niebieska Wojtek - Paula II
488 A1DA4F75 PL-0281-18-2168 niebieska Wojtek - Paula II
489 A1DA0D8B PL-0281-18-2173 nieb.nakr Wojtek - Paula II
490 A1DA09E5 PL-0281-18-2154 nieb.nakr Wojtek - Paula II
491 A1DA25AA PL-0466-18-3234 ciemna Grzankowski J. & Kuczyński J.
492 A1DA083B PL-0466-18-3250 nieb.nakr.pstra Grzankowski J. & Kuczyński J.
493 A1DA0C9E PL-0466-18-3275 nieb.nakr Grzankowski J. & Kuczyński J.
494 A1DA525E PL-0466-18-3278 nieb.nakr Grzankowski J. & Kuczyński J.
495 A1DA3AAE PL-0466-18-3287 nieb.nakr Grzankowski J. & Kuczyński J.
496 A1DA4DDB PL-0466-18-3296 nieb.nakr.pstra Grzankowski J. & Kuczyński J.
497 A1DA5257 PL-014-18-9210 nieb.nak Drozd Paulina i Dariusz
498 A1102C5D PL-014-18-9242 niebieska Drozd Paulina i Dariusz
499 A1101EBA PL-014-18-9234 niebieska Drozd Paulina i Dariusz
500 A1DA25C1 PL-014-18-9207 nie.nakr Drozd Paulina i Dariusz
501 A1DA5337 PL-014-18-9228 nieb.nakr Drozd Paulina i Dariusz
502 A1DA25BA PL-014-18-9209 nieb.nakr Drozd Paulina i Dariusz
503 A1DA0CDB PL-0222-18-5135 nieb.nak.pstra Kacperski Cezary i Krzysztof I
504 A1DA0560 PL-0222-18-5110 nietypowa Kacperski Cezary i Krzysztof I
505 A1DA188B PL-0222-18-5149 niebieska Kacperski Cezary i Krzysztof I
506 A1DA0CD0 PL-0222-18-5136 niebieska Kacperski Cezary i Krzysztof I
507 A1DA114C PL-0222-18-5164 niebieski Kacperski Cezary i Krzysztof I
508 A1DA15EA PL-0222-18-5150 niebieska Kacperski Cezary i Krzysztof I
509 A1DA2689 PL-0222-18-5109 nietypowa Kacperski Cezary i Krzysztof II
510 A1100FAD PL-0222-18-5116 nieb.nakr Kacperski Cezary i Krzysztof II
511 A1DA0830 PL-0222-18-5119 szali Kacperski Cezary i Krzysztof II
512 A1DA268B PL-0222-18-5140 nieb.pstra Kacperski Cezary i Krzysztof II
513 A1DA5061 PL-0222-18-5120 płowa Kacperski Cezary i Krzysztof II
514 A1101439 PL-0222-18-5111 niebieski Kacperski Cezary i Krzysztof II
515 A1DA459E S-020-18-145 nieb.pstra Bieniek Dariusz
516 A1D9FD2E S-020-18-74 nieb.nakr Bieniek Dariusz
517 A1DA4ADF S-020-18-113 nieb.nakr Bieniek Dariusz
518 A1DA0273 S-020-18-91 ciemna.pstra Bieniek Dariusz
519 A1DA5440 S-020-18-133 nieb.pstra Bieniek Dariusz
520 A11051E3 S-020-18-63 niebieska Bieniek Dariusz
521 A1103FF5 PL-0345-18-8105 niebieska Górecki Rafał
522 A1100EC7 PL-0345-18-8103 nieb.nakr.pstra Górecki Rafał
523 A1101DC9 PL-0345-18-8104 nieb.nakr Górecki Rafał
524 A1DA0ACE PL-0345-18-8093 niebieska Górecki Rafał
525 A11049A4 PL-0345-18-8102 nieb.nakr.pstra Górecki Rafał
526 A1D9FDBB PL-0425-18-4402 nieb.pstra DLA GRAŻYNKI
527 A1DA0470 PL-0425-18-4410 niebieska DLA GRAŻYNKI
528 A1DA2778 PL-0425-18-4429 nieb.nakr DLA GRAŻYNKI
529 A1DA0559 PL-0425-18-4450 nieb.nakr.pstra DLA GRAŻYNKI
530 A1102D46 PL-0425-18-4477 nieb.pstra DLA GRAŻYNKI
531 A1DA02AB PL-0425-18-4462 nieb.nakr DLA GRAŻYNKI
532 A1DA115D PL-0425-18-16206 szali Maciszewski Michał III
533 A1DA5218 PL-05-18-7584 czarna Maciszewski Michał III
534 A1DA481A PL-0425-18-16288 nieb.nak Maciszewski Michał III
535 A110136A PL-0425-18-16278 czerwona Maciszewski Michał III
536 A1DA0BEB PL-0425-18-16234 nietypowa Maciszewski Michał III
537 A1101449 PL-0425-18-16275 nieokreślona Maciszewski Michał III
538 A1104F81 PL-0384-18-2676 nieb.nakr Rafałowski Tadeusz
539 A1DA09E3 PL-0384-18-2675 nieb.nakr Rafałowski Tadeusz
540 A1DA0556 PL-0384-18-2692 ciem.nakr Rafałowski Tadeusz
541 A1101094 PL-0384-18-2691 niebieska Rafałowski Tadeusz
542 A1DA17C9 PL-0384-18-2678 nieb.nakr Rafałowski Tadeusz
543 A1DA035B PL-0384-18-2679 niebieska Rafałowski Tadeusz
544 A1DA035D PL-044-18-16062 niebieska Bączek Jan i Mateusz
545 A1DA1411 PL-044-18-16045 niebieska Bączek Jan i Mateusz
546 A1DA15DC PL-044-18-16053 niebieska Bączek Jan i Mateusz
547 A1DA2DCE PL-044-18-16023 niebieska Bączek Jan i Mateusz
548 A1DA035F PL-044-18-16068 nieb.nakr Bączek Jan i Mateusz
549 A1DA4E7E PL-044-18-16047 nieb.nakr Bączek Jan i Mateusz
550 A1DA15DF PL-0457-18-2408 niebieska Lenka i Ninka
551 A1DA1A44 PL-0457-18-2410 szali Lenka i Ninka
552 A1DA35FB PL-0457-18-2412 nieokreślona Lenka i Ninka
553 A1DA0934 PL-0457-18-2413 niebieska Lenka i Ninka
554 A110299C PL-0457-18-2414 nieb.nakr Lenka i Ninka
555 A1DA0C50 PL-0457-18-2411 nieb.pstra Lenka i Ninka
556 00000000 PL-014-18-12931 nieokreślona GARDOCKI - WESOŁOWSKI
557 A1DA0A1A PL-014-18-6908 szpak GARDOCKI - WESOŁOWSKI
558 A1DA4AE6 PL-014-18-6918 nieb.nak.pstra GARDOCKI - WESOŁOWSKI
559 00000000 PL-014-18-6923 nieokreślona GARDOCKI - WESOŁOWSKI
560 A1DA52FF PL-014-18-12938 niebieski GARDOCKI - WESOŁOWSKI
561 A110416B PL-014-18-12933 nieb.nakr GARDOCKI - WESOŁOWSKI
562 A1DA1096 PL-044-18-4001 nieb.nakr Brzozowy Mateusz
563 A1DA16C9 PL-044-18-4002 nieb.nakr Brzozowy Mateusz
564 A1DA3C2A PL-044-18-4003 niebieska Brzozowy Mateusz
565 00000000 PL-0384-18-17728 niebieska Kołakowski Jan
566 A1DA2B1A PL-0384-18-17726 nieb.nakr Kołakowski Jan
567 A1DA1000 PL-0384-18-17725 nieb.nakr Kołakowski Jan
568 A1DA4B32 PL-0384-18-17759 niebieska Kołakowski Jan
569 A1103E1C PL-014-18-1101 niebieska Turkot Henryk
570 A1DA5425 PL-014-18-1102 nieb.pstra Turkot Henryk
571 A1101451 PL-014-18-1113 nieb.nakr Turkot Henryk
572 A1DA00AD PL-014-18-1122 nieb.pstra Turkot Henryk
573 A1101276 PL-014-18-1105 nieb.nakr Turkot Henryk
574 A1101EC2 PL-014-18-1120 niebieska Turkot Henryk
575 A1DA043F PL-0246-18-1227 nieb.nak Urban Mateusz
576 A1DA131D PL-0246-18-308 niebieska Urban Mateusz
577 A1DA1891 PL-0246-18-1234 czarna Urban Mateusz
578 A1DA0922 PL-0246-18-7142 ciemna Urban Mateusz
579 A1DA3DA4 PL-0246-18-11308 nieb.nakr Urban Mateusz
580 A1100DEA PL-0246-18-1228 nieb.nak Urban Mateusz
581 A1DA3C29 PL-011-18-14845 ciemna Nalewajko Teresa
582 A1DA0CDA PL-011-18-14847 niebieska Nalewajko Teresa
583 A1DA269C PL-011-18-14848 nieb.nakr Nalewajko Teresa
584 A110300C PL-011-18-14849 niebieska Nalewajko Teresa
585 A1DA5170 PL-011-18-14850 niebieska Nalewajko Teresa
586 A1DA09E0 PL-011-18-14846 niebieska Nalewajko Teresa
587 A1DA277B PL-016-18-51 nieb.nak Olecko Team
588 A1104CCC PL-016-18-1031 niebieska Olecko Team
589 A1DA09D9 PL-0384-18-3748 nieb.nakr Najda Ryszard
590 A1DA2575 PL-0384-18-3749 nieb.nakr Najda Ryszard
591 00000000 PL-0384-18-3751 niebieska Najda Ryszard
592 A1DA3DB0 PL-0384-18-3750 niebieska Najda Ryszard
593 A1DA293F PL-0384-18-3754 niebieska Najda Ryszard
594 A1104CE1 PL-0384-18-3755 niebieska Najda Ryszard
595 00000000 DV-04446-18-405 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) II
596 A1DA018B DV-03577-18-53 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) II
597 A11030F9 DV-04466-18-421 niebieska Lorkowski Gregor (Warmia) II
598 A1DA4BCA BE-18-2079662 nieb.nakr Wan Vin Ludwig V
599 A1100EC3 BE-18-2079661 nieb.nakr Wan Vin Ludwig V
600 A1DA4B38 BE-18-2079636 nieb.nakr Wan Vin Ludwig V
601 A1105080 BE-18-2079650 niebieska Wan Vin Ludwig V
602 A1DA026E BE-18-2079637 nieb.nakr Wan Vin Ludwig V
603 A1DA00A6 BE-18-2079663 nieb.nakr Wan Vin Ludwig V
604 A1DA4E9A PL-044-18-16330 nieb.nak Kulas Przemysław
605 A1DA4B36 PL-044-18-16355 niebieska Kulas Przemysław
606 A1103A2C PL-044-18-16341 nieb.nak Kulas Przemysław
607 A1DA16D5 PL-044-18-16347 niebieska Kulas Przemysław
608 A1102C65 PL-044-18-16346 nieb.nakr Kulas Przemysław
609 A11051F9 PL-044-18-16337 czarna Kulas Przemysław
610 A1DA1412 GB-F-18-24523 niebieska Hartog 
611 A1DA0619 GB-F-18-24583 niebieska Hartog 
612 A1DA525D GB-F-18-24577 niebieska Hartog 
613 00000000 GB-N-18-54915 niebieska Hartog 
614 A1DA2737 GB-N-18-54912 niebieska Hartog 
615 A1DA19A3 GB-N-18-28897 niebieska Hartog 
616 A1DA0550 BE-18-6116892 niebieska Laeremans Frans I
617 A1DA1094 BE-18-6116885 nieb.nakr Laeremans Frans I
618 A1DA14F7 BE-18-6116877 nieb.nakr Laeremans Frans I
619 A1DA2695 BE-18-6116878 niebieska Laeremans Frans I
620 A1DA09D8 BE-18-6116891 niebieska Laeremans Frans I
621 A1DA038D BE-18-6116884 niebieska Laeremans Frans I
622 A1DA4641 BE-18-6116872 niebieska Laeremans Frans II
623 A1103B1C BE-18-6116875 niebieska Laeremans Frans II
624 A1101AE0 BE-18-6116873 nieb.nakr Laeremans Frans II
625 A11051FF BE-18-6116887 nieb.nakr Laeremans Frans II
626 A11040E3 BE-18-6116874 nieb.nakr Laeremans Frans II
627 A1DA4F40 BE-18-6116880 nieb.nakr.pstra Laeremans Frans II
628 A11027D2 PL-0435-18-611 niebieska TEAM KOGUCIK
629 A1DA1236 PL-0435-18-601 nieb.nakr TEAM KOGUCIK
630 A1DA3DF3 PL-0435-18-604 niebieski TEAM KOGUCIK
631 A11046DE PL-0482-18-5812 niebieska TEAM KOGUCIK
632 A1DA2CE1 PL-0482-18-5803 niebieska TEAM KOGUCIK
633 A1DA5045 PL-0482-18-5804 niebieska TEAM KOGUCIK
634 A1DA0393 PL-016-18-5684 nieb.nakr Team ORZYSZ
635 A1DA17BB PL-016-18-5674 nieb.nakr Team ORZYSZ
636 A1DA25AC PL-016-18-5665 nieb.nakr Team ORZYSZ
637 A1DA026C PL-016-18-5681 niebieska Team ORZYSZ
638 A1DA140B PL-016-18-5655 czerwona Team ORZYSZ
639 A1102304 PL-016-18-5683 czerwona Team ORZYSZ
640 A1DA5035 PL-0333-18-3271 nieb.nakr JANUSZ & TEŚCIOWA
641 00000000 PL-0333-18-3772 nieb.nakr JANUSZ & TEŚCIOWA
642 A1DA516E PL-0333-18-3273 nieb.nak.pstra JANUSZ & TEŚCIOWA
643 A110299E PL-0333-18-3275 nieb.nakr.pstra JANUSZ & TEŚCIOWA
644 A1DA026B PL-013-18-12956 niebi Weksznejder & Święcicki & Przekop
645 A1DA45A2 PL-013-18-11705 niebieska Weksznejder & Święcicki & Przekop
646 A1DA00AE PL-013-18-11706 szali Weksznejder & Święcicki & Przekop
647 A1DA2A33 PL-011-18-6613 niebieska Weksznejder & Święcicki & Przekop
648 A1DA277A PL-013-18-12950 płowa Weksznejder & Święcicki & Przekop
649 A1DA17C1 BE-18-6070758 niebieska Verbergt Jan
650 A1DA5302 BE-18-6070734 niebieska Verbergt Jan
651 A1DA0557 BE-18-6070753 niebieska Verbergt Jan
652 A1DA063C BE-18-6070763 niebieska Verbergt Jan
653 A110109D BE-18-6070754 niebieska Verbergt Jan
654 A1DA2940 BE-18-6070744 nieb.nakr Verbergt Jan
655 A1DA026D PL-044-18-417 nieb.nakr Ciecierski Dariusz
656 A1DA4EA7 PL-044-18-437 nieb.nakr Ciecierski Dariusz
657 A1DA5067 PL-044-18-406 nietypowa Ciecierski Dariusz
658 A1DA0564 PL-044-18-416 nieb.nakr Ciecierski Dariusz
659 A1DA4EA1 PL-044-18-423 nieb.nakr Ciecierski Dariusz
660 A1DA09E6 PL-044-18-413 nieb.nakr Ciecierski Dariusz
661 A1102C1C PL-013-18-7701 nieb.nakr Obrycki Henryk
662 A1DA0F6D PL-013-18-7705 niebieska Obrycki Henryk
663 A1DA109A PL-013-18-7720 niebieska Obrycki Henryk
664 A110516E PL-013-18-7721 niebieska Obrycki Henryk
665 A1103D3E PL-013-18-7733 niebieska Obrycki Henryk
666 A1DA4447 PL-013-18-7713 nieb.nakr Obrycki Henryk
667 A1DA0920 PL-018-18-3068 niebieska Czar Podbeskidzia
668 A1DA4F51 PL-018-18-3088 nieb.nakr Czar Podbeskidzia
669 A1DA3D9F PL-018-18-3094 niebieska Czar Podbeskidzia
670 A1105025 PL-018-18-3095 niebieska Czar Podbeskidzia
671 A1DA4EA0 PL-018-18-3112 nieb.nakr Czar Podbeskidzia
672 A1DA0CC5 PL-018-18-3085 niebieski Czar Podbeskidzia
673 A1104CCB PL-044-18-634 nieb.nakr Kamienowski Jan
674 A1DA505D PL-044-18-635 nieb.nakr Kamienowski Jan
675 A1DA4958 PL-044-18-636 niebieska Kamienowski Jan
676 A1104FB0 PL-044-18-637 ciemna Kamienowski Jan
677 A1DA2BF6 PL-044-18-666 niebieska Kamienowski Jan
678 A110078C PL-044-18-667 niebieska Kamienowski Jan
679 A1DA5504 PL-013-18-5301 nieb.nakr Olszak Artur i Damian
680 A11005D1 PL-013-18-5302 nieb.nak Olszak Artur i Damian
681 A1DA3FCA PL-013-18-5303 nieb.pstra Olszak Artur i Damian
682 A1DA4A4C PL-013-18-5313 nieokreślona Olszak Artur i Damian
683 A11022BA PL-013-18-5315 nieb.nakr Olszak Artur i Damian
684 A1DA3530 PL-013-18-5307 nieb.pstra Olszak Artur i Damian
685 A1DA25A6 PL-0211-18-15192 nieb.pstra Warda Mirosław III
686 A1DA0DAF PL-0211-18-15189 niebieska Warda Mirosław III
687 00000000 PL-0211-18-15190 nieb.nakr Warda Mirosław III
688 A1DA0708 PL-0211-18-15196 nieb.nakr Warda Mirosław III
689 A1100DF0 PL-0211-18-15193 nieb.nakr Warda Mirosław III
690 A1102F23 PL-0223-18-9033 nieb.nakr.pstra Łechtańscy Andrzej i Dariusz
691 00000000 PL-0223-18-9034 nieb.nakr Łechtańscy Andrzej i Dariusz
692 A1DA45A4 PL-0223-18-9050 nieb.pstra Łechtańscy Andrzej i Dariusz
693 A1DA16D2 PL-014-18-1622 niebieska Nieradko Marek
694 A1DA5132 PL-014-18-1628 nieb.nakr Nieradko Marek
695 A1105023 PL-014-18-1631 ciemna Nieradko Marek
696 A1DA3F0D PL-014-18-1632 nieb.nakr Nieradko Marek
697 A1DA4364 PL-014-18-1635 niebieska Nieradko Marek
698 A1DA4819 PL-014-18-1617 nieb.nakr Nieradko Marek
699 A1DA16CA PL-044-18-14934 nieb.nakr Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
700 A1DA0DC7 PL-044-18-14913 nieb.nakr Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
701 A1DA0709 PL-044-18-14931 nieb.nakr Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
702 A1DA4365 PL-0243-18-426 nieb.pstra Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
703 A1104BB9 PL-0243-18-432 niebieska Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
704 A1DA035E PL-0243-18-445 szpak Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
705 A1DA4E94 PL-011-18-9000 niebieska Ziarko Zdzisław
706 A11007A4 PL-011-18-8886 nieb.nakr.pstra Ziarko Zdzisław
707 A11028B1 PL-011-18-8961 ciemna Ziarko Zdzisław
708 A1104F80 PL-011-18-8960 ciemna Ziarko Zdzisław
709 A1DA4450 PL-0245-18-410 niebieska Rusinkowski Andrzej
710 A1DA504C PL-0245-18-414 niebieski Rusinkowski Andrzej
711 00000000 PL-0245-18-418 ciemna pstra Rusinkowski Andrzej
712 A1DA3F83 PL-0245-18-453 nieb.pstra Rusinkowski Andrzej
713 A1DA0CCF PL-0245-18-460 nieb.nakr Rusinkowski Andrzej
714 A110127E PL-0245-18-411 nieb.pstra Rusinkowski Andrzej
715 A1102482 PL-0488-18-6988 nieb.nakr Pokorski Zdzisław - Piter
716 A1DA285D PL-0488-18-6989 płowa Pokorski Zdzisław - Piter
717 A1DA550B PL-0488-18-6991 nieb.nakr Pokorski Zdzisław - Piter
718 A1DA4B3F PL-0488-18-6984 niebieska Pokorski Zdzisław - Piter
719 A1DA1095 PL-0488-18-6992 płowa Pokorski Zdzisław - Piter
720 A1DA4B3E PL-0488-18-6986 niebieska Pokorski Zdzisław - Piter
721 A1DA1015 PL-014-18-6740 ciemna pstra Paszkowski Antoni
722 A1DA35FC PL-014-18-6708 nieb.nakr.pstra Paszkowski Antoni
723 A1104F9D PL-014-18-5727 nieb.nakr Paszkowski Antoni
724 A1DA444E PL-014-18-5726 nieb.nakr Paszkowski Antoni
725 A1DA35FD PL-014-18-5702 niebieska Paszkowski Antoni
726 A1DA0551 PL-014-18-6704 niebieska Paszkowski Antoni
727 A1DA0C98 PL-0383-18-7712 nieb.nakr R2 SDG Team
728 A1DA3FCB PL-0383-18-7413 nieb.nakr R2 SDG Team
729 A1104D65 PL-0383-18-7039 niebieska R2 SDG Team
730 A1101EC1 PL-016-18-752 niebieska R2 SDG Team
731 A1DA0269 PL-016-18-8809 ciemna R2 SDG Team
732 A1101CDF PL-016-18-8807 niebieska R2 SDG Team
733 A1DA5044 BE-18-5069708 czarna Vanonckelen - Leeten
734 A1DA0707 BE-18-5069706 szpak Vanonckelen - Leeten
735 A1102ADB BE-18-5069703 szpak Vanonckelen - Leeten
736 A1DA070C BE-18-5069702 nieb.pstra Vanonckelen - Leeten
737 A1101DA3 BE-18-5069715 nieb.pstra Vanonckelen - Leeten
738 A1DA52FC PL-013-18-7903 nieb.nakr Kowalewski Paweł
739 A1DA4F46 PL-013-18-7917 czarna Kowalewski Paweł
740 A1DA5142 PL-013-18-7905 nieb.nakr Kowalewski Paweł
741 A1DA2B15 PL-013-18-7910 niebieska Kowalewski Paweł
742 A110438A PL-013-18-7906 ciemna Kowalewski Paweł
743 A11048B5 PL-013-18-7925 niebieska Kowalewski Paweł
744 A1DA1885 PL-0211-18-15063 niebieska M.W.
745 A1DA4CB5 PL-0211-18-15099 niebieska M.W.
746 A1DA026A PL-0211-18-15111 nieb.nakr.pstra M.W.
747 A1DA18A6 PL-04-18-8624 nieb.nak SZKLARZ
748 A1DA3858 PL-04-18-8625 nieb.nakr SZKLARZ
749 A11042AE PL-04-18-8630 nieb.nakr.pstra SZKLARZ
750 A1DA0F72 PL-04-18-8631 niebieska SZKLARZ
751 00000000 PL-04-18-8644 nieokreślona SZKLARZ
752 A1DA22EE PL-04-18-8627 niebieska SZKLARZ
753 A1DA0704 PL-0285-18-4459 nieb.nakr Mączyński Bronisław
754 A1DA0FCF PL-0285-18-4468 nieb.nakr Mączyński Bronisław
755 A1DA0467 PL-0285-18-4470 płowa Mączyński Bronisław
756 A1104DC3 PL-0285-18-4457 nieb.nakr Mączyński Bronisław
757 A1DA5344 PL-0285-18-4452 niebieska Mączyński Bronisław
758 A1DA179C PL-0285-18-4450 niebieska Mączyński Bronisław
759 A1DA276E PL-04-18-10135 nieb.nak Kurek Wiesław
760 00000000 PL-04-18-10134 nieokreślona Kurek Wiesław
761 A1DA061E PL-04-18-10125 nieb.pstra Kurek Wiesław
762 A1DA1238 PL-04-18-10102 niebieska Kurek Wiesław
763 00000000 PL-04-18-10109 nieokreślona Kurek Wiesław
764 A1102D52 PL-04-18-10110 nieb.nak Kurek Wiesław
765 A1DA18A7 BE-18-2079640 biała pstra Van Win Ludwig III
766 A1DA15DD BE-18-2079651 niebieska Van Win Ludwig III
767 A1DA268A BE-18-2079639 szpak Van Win Ludwig III
768 A1102F1F BE-18-2079638 niebieska Van Win Ludwig III
769 A1DA0CC7 BE-18-2079641 nieb.pstra Van Win Ludwig III
770 A11016E3 BE-18-2079658 czarna Van Win Ludwig III
771 A1DA1409 BE-18-2079647 niebieska Van Win Ludwig IV
772 A11051E4 BE-18-2079646 niebieska Van Win Ludwig IV
773 A1DA2DD1 BE-18-2079648 niebieska Van Win Ludwig IV
774 A1DA17B4 BE-18-2079653 niebieska Van Win Ludwig IV
775 A1105070 BE-18-2079649 niebieska Van Win Ludwig IV
776 A1DA140F BE-18-2079652 nieb.nakr Van Win Ludwig IV
777 A1DA2DCB PL-044-18-928 nieb.nakr Wiśniewski Jan II
778 A1DA4525 PL-044-18-953 nieb.nakr Wiśniewski Jan II
779 A1DA3DF9 PL-044-18-962 nieb.nakr Wiśniewski Jan II
780 A1DA0BE8 PL-0384-18-2866 nieb.nakr Wiśniewski Jan II
781 00000000 PL-044-18-8089 nieb.pstra Prusaczyk Roman
782 A1DA1965 PL-044-18-8040 niebieska Prusaczyk Roman
783 A1102992 PL-044-18-8093 niebieska Prusaczyk Roman
784 A11021A5 PL-044-18-8041 nieb.pstra Prusaczyk Roman
785 A1DA0DC5 PL-044-18-8088 niebieska Prusaczyk Roman
786 A1DA4F5F PL-044-18-8042 płowa Prusaczyk Roman
787 A1DA0277 PL-065-18-6931 niebieska Nowaczyk Tadeusz
788 A1DA2CE3 PL-065-18-6942 niebieska Nowaczyk Tadeusz
789 A1DA2694 PL-0383-18-7704 ciemna MAŁY
790 A1DA100E PL-0383-18-7708 ciemna MAŁY
791 A1DA17BC PL-0383-18-7723 nieb.nakr MAŁY
792 A1DA0188 PL-0383-18-7724 niebieska MAŁY
793 A1DA2ADD PL-0383-18-7728 płowa MAŁY
794 A1DA027D PL-0383-18-7718 szali MAŁY
795 A1DA4738 PL-044-18-9826 niebieska Mamiński Mariusz
796 A1101093 PL-044-18-9886 niebieska Mamiński Mariusz
797 A1DA15DE PL-044-18-9876 nieb.nakr Mamiński Mariusz
798 A1DA1A40 PL-044-18-9829 niebieska Mamiński Mariusz
799 A1104BAC PL-044-18-9897 niebieska Mamiński Mariusz
800 A1102B6F PL-044-18-9898 niebieska Mamiński Mariusz
801 A1DA0843 PL-0384-18-469 niebieska Kąklewski - Wiśniewski
802 A1DA2119 PL-0384-18-443 niebieska Kąklewski - Wiśniewski
803 A1DA4960 PL-0384-18-459 niebieska Kąklewski - Wiśniewski
804 A1DA0C9A PL-0384-18-467 nieb.nakr Kąklewski - Wiśniewski
805 A1101938 PL-0384-18-452 ciemna Kąklewski - Wiśniewski
806 A1101272 PL-0384-18-486 ciemna.pstra Kąklewski - Wiśniewski
807 A1DA18A9 DV-01769-18-432 nieb.nakr.pstra Drapa Andreas
808 A1DA5171 DV-01769-18-139 niebieska Drapa Andreas
809 A1DA2BFB DV-01769-18-140 nieb.pstra Drapa Andreas
810 A1DA2775 PL-0108-18-828 czarna pstra Czerniak Ireneusz
811 A1DA542F PL-0108-18-889 nieb.nakr Czerniak Ireneusz
812 A1103FFE PL-0108-18-903 niebieska Czerniak Ireneusz
813 A1DA039A PL-0384-18-334 niebieska WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
814 A1DA4A4D PL-0384-18-373 niebieska WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
815 A11005C5 PL-0384-18-333 czerwona WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
816 A1DA5031 PL-0384-18-178 nieb.nakr WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
817 A1DA5300 PL-0384-18-182 nieb.nakr WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
818 A1DA512C PL-0384-18-183 nieb.nakr WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
819 A1DA4E8A PL-0473-18-11801 nieb.nakr Koluch Tadeusz
820 A1DA503F PL-0473-18-11804 nieb.nakr Koluch Tadeusz
821 A1DA0DBE PL-0473-18-11831 płowa Koluch Tadeusz
822 A1DA2774 PL-0473-18-11880 nieb.nak.pstra Koluch Tadeusz
823 A1DA17BF PL-0473-18-11843 nieb.nakr.pstra Koluch Tadeusz
824 A1DA3FC6 PL-0473-18-11857 nieb.nakr Koluch Tadeusz
825 A1DA077E PL-0414-18-9805 nieb.nakr Krasuski
826 A1DA0F94 PL-0414-18-9810 nieb.nakr Krasuski
827 A1DA0E9C PL-0414-18-9814 szpak Krasuski
828 A1DA0390 PL-0414-18-9813 szpak Krasuski
829 A1DA525B PL-0463-18-4309 niebieska D. M. DUNDA
830 A1DA25B6 PL-0463-18-4311 niebieska D. M. DUNDA
831 A1DA38B2 PL-0463-18-4305 nieb.nakr.pstra D. M. DUNDA
832 A1101448 PL-0463-18-4367 płowa D. M. DUNDA
833 A1DA1888 PL-0463-18-4850 płowa D. M. DUNDA
834 A1DA188D PL-0463-18-4372 niebieska D. M. DUNDA
835 A1102D36 PL-0243-18-1247 nieb.pstra Kubicki Dariusz
836 A1DA543C PL-0243-18-1248 nieb.nakr Kubicki Dariusz
837 A1DA5030 PL-0243-18-1205 ciemna Kubicki Dariusz
838 A1DA5262 PL-0243-18-1261 nieb.nakr Kubicki Dariusz
839 A1DA4F73 PL-0243-18-1252 niebieska Kubicki Dariusz
840 A1DA5049 PL-0243-18-1224 nieb.nakr Kubicki Dariusz
841 A1DA0643 PL-0395-18-2041 niebieska Szymankowski - Szewczyk
842 A1DA4F48 PL-0395-18-2040 nieb.nakr.pstra Szymankowski - Szewczyk
843 A1DA29FD NL-18-1786396 niebieska J & M Rosploch
844 A1DA2698 NL-18-1229061 nieb.nakr J & M Rosploch
845 A1DA1098 NL-18-1229067 nieb.pstra J & M Rosploch
846 A1DA4AE8 NL-18-1786392 czerwona J & M Rosploch
847 A1DA131F NL-18-1229068 nieb.pstra J & M Rosploch
848 A1DA0F98 NL-18-1229047 nieb.nakr J & M Rosploch
849 A1DA17CB PL-0246-18-9212 niebieska Zdunczyk Jacek
850 A1DA0932 PL-0246-18-9241 nieb.nakr Zdunczyk Jacek
851 A1DA5033 PL-0246-18-9251 szali Zdunczyk Jacek
852 A1DA0C0A PL-0246-18-9263 płowa Zdunczyk Jacek
853 A1DA0CC9 PL-0246-18-9278 nieb.nakr.pstra Zdunczyk Jacek
854 A1DA25B1 PL-0246-18-9220 niebieska Zdunczyk Jacek
855 A1DA4F50 GB-E-18-21829 nieb.nakr Hartog - Halcyon
856 A1102089 GB-E-18-21836 niebieska Hartog - Halcyon
857 A1DA503E GB-R-18-08727 nieb.nakr Hartog - Halcyon
858 A1DA0A10 GB-R-18-08726 nieb.nakr Hartog - Halcyon
859 A1DA0CCC GB-R-18-08723 nieb.nakr Hartog - Halcyon
860 A1104DC1 DV-08386-18-5029 niebieska Hartog - Halcyon
861 A1DA043C BE-18-6024348 niebieska Geerinckx Luc
862 A1DA0647 BE-18-6024346 nieb.pstra Geerinckx Luc
863 A1DA459B BE-18-6024345 niebieska Geerinckx Luc
864 A11028AF PL-0187-18-3960 nieb.nakr Team Frątczak
865 A1DA293C PL-0187-18-3961 niebieska Team Frątczak
866 A1DA4F6E PL-0187-18-3924 niebieska Team Frątczak
867 A11043DF PL-0187-18-3933 nieb.nakr Team Frątczak
868 A1DA542C PL-0222-18-5146 niebieska Kacperski Cezary i Krzysztof III
869 A11029FA PL-0222-18-5114 szpak Kacperski Cezary i Krzysztof III
870 A1DA25AE PL-0222-18-5139 ciemna Kacperski Cezary i Krzysztof III
871 A1DA1156 PL-0222-18-5227 nieb.nakr Kacperski Cezary i Krzysztof III
872 A1DA490B PL-0222-18-5226 nieb.nakr Kacperski Cezary i Krzysztof III
873 A1DA4E10 PL-0222-18-5223 nieb.pstra Kacperski Cezary i Krzysztof III
874 A1103FFC PL-0417-18-1658 nieb.nakr Palarski Dominik
875 A1DA188E PL-0417-18-1623 nieb.nakr Palarski Dominik
876 A1DA1237 PL-0417-18-1635 nieb.nakr Palarski Dominik
877 A1105233 PL-0417-18-1611 nieb.nakr Palarski Dominik
878 A1DA513F PL-0417-18-1610 nieb.nakr Palarski Dominik
879 A1DA4F55 PL-0417-18-1662 niebieska Palarski Dominik
880 A1DA5068 PL-014-18-3834 niebieska Faszcza Jerzy
881 A1DA4F70 PL-014-18-3835 nieb.nakr Faszcza Jerzy
882 A1DA25C0 PL-014-18-3836 niebieska Faszcza Jerzy
883 A1DA521F PL-014-18-3838 szpak Faszcza Jerzy
884 A1DA4449 PL-014-18-3841 niebieska Faszcza Jerzy
885 A1DA4526 PL-014-18-3831 czarna Faszcza Jerzy
886 A1DA4E92 BE-18-6022056 nieb.nakr Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
887 A1102B84 BE-18-6022061 niebieska Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
888 A1DA1012 BE-18-6022058 niebieska Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
889 A1DA0CE0 BE-18-6022059 niebieska Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
890 A1DA2C00 BE-18-6022060 nieb.nakr Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
891 A1DA4CFE BE-18-6022057 nieb.nakr Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
892 A1DA0BE5 BE-18-4213314 niebieska Yang JinBiao - Filip Van De Walle
893 A1DA1968 BE-18-4213313 niebieska Yang JinBiao - Filip Van De Walle
894 A1DA5036 BE-18-4213312 nieb.nakr Yang JinBiao - Filip Van De Walle
895 A1DA131C BE-18-4213316 niebieska Yang JinBiao - Filip Van De Walle
896 A1DA276D BE-18-4213315 niebieska Yang JinBiao - Filip Van De Walle
897 A1DA257B BE-18-4213318 niebieska Yang JinBiao - Filip Van De Walle
898 A1DA5141 PL-0219-18-8064 nie.nakr TJW
899 A1DA0189 PL-0367-18-11897 nieb.pstra Niezrzeszony
900 A1DA0A1B PL-013-18-11123 nieb.pstra Kania Jarosław
901 A1DA4EA3 PL-0419-18-1289 niebieski Niezrzeszony
902 A1DA543B PL-0367-18-11903 niebieska Niezrzeszony
903 A1DA2BF7 PL-013-18-11146 niebieska Kania Jarosław
904 A1DA4EAB PL-013-18-11147 niebieska Team Kania + Soliwoda
905 A1DA0361 PL-013-18-11135 nieb.nakr Kania Jarosław
906 A1DA054B PL-013-18-11134 niebieska Team Kania + Soliwoda
907 A1DA140D PL-013-18-11127 nie.nakr Kania Jarosław
908 A1DA0268 PL-013-18-11150 nieb.nak Kania Jarosław
909 A1DA109B PL-013-18-11131 nie.nakr Team Kania + Soliwoda
910 A1DA108E PL-013-18-11121 czarna Team Kania + Soliwoda
911 A1DA15E9 PL-013-18-11126 nieb.nakr Team Kania + Soliwoda
912 A1DA25BD PL-0367-18-11904 nieb.pstra Niezrzeszony
913 A1DA5269 PL-013-18-11130 nieb.nakr Kania Jarosław
914 A1DA5428 PL-0419-18-1287 nieb.pstra Niezrzeszony
915 A1DA2777 PL-0419-18-1291 niebieska Niezrzeszony
916 A1DA550F PL-013-18-11148 niebieska Team Kania + Soliwoda
917 A1DA115C PL-014-18-8276 czerwona Team Andrzej & Robert
918 A1DA2A2D PL-014-18-8270 ciemna pstra Team Andrzej & Robert
919 A1DA14F3 PL-016-18-2907 niebieska KIEDA - WASILEWSKI
920 A1DA08F1 PL-013-18-10067 nieb.pstra KIEDA - WASILEWSKI
921 A1DA521B PL-0192-18-1168 nieb.nakr SZMAGLIŃSKI JERZY
922 A110108C NL-18-1167263 biała pstra Henk de Weerd
923 A1DA5439 PL-0192-18-1166 niebieska SZMAGLIŃSKI JERZY
924 A1DA516F NL-18-5111677 niebieska Henk de Weerd
925 A1DA3A84 NL-18-1167276 niebieska Henk de Weerd
926 A1DA0A20 NL-18-1167285 nieb.nakr Henk de Weerd
927 A1DA3DAA BE-18-2000402 niebieska Vanwinkel Jef II
928 A1DA026F BE-18-2000371 nieb.nakr Vanwinkel Jef I
929 A1DA0356 BE-18-2000355 niebieska Vanwinkel Jef I
930 A1DA18AA BE-18-2000420 niebieska Vanwinkel Jef II
931 A1DA25A7 BE-18-2035400 niebieska Kacperski Cezary i Krzysztof IV
932 A1DA5426 BE-18-2102795 niebieska Berckmans Roger
933 A1DA1157 NL-18-1167290 nieb.nakr Henk de Weerd
934 A1DA5064 PL-0192-18-1179 nieb.nakr SZMAGLIŃSKI JERZY
935 A1101366 BE-18-2000401 niebieska Vanwinkel Jef II
936 A1DA14FB BE-18-6249229 nieb.nakr.pstra Macken Tim
937 A1DA4739 NL-18-1167291 ciemna nakr Henk de Weerd
938 A1DA14F5 PL-0192-18-1188 czerwona SZMAGLIŃSKI JERZY
939 A1DA15E0 PL-014-18-8285 nieb.nakr.pstra Mroczkowski - Święciński
940 A1DA1231 PL-0192-18-1182 nieb.nakr.pstra SZMAGLIŃSKI JERZY
941 A1DA5346 BE-18-5002775 niebieska Macken Tim
942 A1DA1239 PL-0326-18-18360 nieb.nakr.pstra Rumiński Tomasz
943 A11016F7 PL-014-18-440 nieb.nakr Mroczkowski - Święciński
944 A1103FF3 PL-0326-18-18362 czerwona Rumiński Tomasz
945 A1DA495B PL-0277-18-2782 szpak WG CENTRUM
946 A1DA5133 PL-0275-18-5902 czerwona Jaguś Roman II
947 A1DA0ACD PL-0275-18-13968 płowa pstra Jaguś Roman II
948 A110523A PL-0326-18-18171 nieb.nakr.pstra Rumiński Tomasz
949 A11049A3 PL-0275-18-13977 niebieska Jaguś Roman I
950 A1DA091D PL-013-18-14417 czerwona Kulesza Daniel & Anna II
951 A1DA4E7C PL-0275-18-13971 nieb.pstra Jaguś Roman II
952 A1DA2779 PL-0316-18-1724 niebieska Rzepka Marek i Marcin
953 A1DA4D00 BE-18-6020566 nieb.pstra Vercammen Hok Jos II
954 A1DA16C7 PL-013-18-11917 nieb.pstra Sipowicz - Moczydłowski
955 A1DA18AF PL-014-18-449 nieb.nakr Mroczkowski - Święciński
956 A1DA100F PL-0384-18-2888 nieb.pstra Wiśniewski Jan II
957 A1DA0714 PL-0275-18-13973 nieb.nakr Jaguś Roman I
958 A1DA534B BE-18-6249232 niebieska Macken Tim
959 A1DA1099 PL-0241-18-7894 nieb.pstra Kołakowski Jan
960 A1102D4D PL-013-18-14418  czarna Kulesza Daniel & Anna II
961 A1104C6E PL-014-18-445 płowa Wójcicki & Gryczkowska
962 A1DA0D8D PL-014-18-8262 płowa Mroczkowski - Święciński
963 A1102C5B PL-011-18-1401 szpak Bujkowski Jerzy
964 A1DA14F8 BE-18-6020569 nieb.nakr Vercammen Hok Jos II
965 A1104BF3 PL-014-18-443 nieb.nakr Wójcicki & Gryczkowska
966 A1DA038F PL-0240-18-38 nieb.nakr Zajączkowski Wacław Franciszek
967 A1DA4CB3 PL-014-18-10544 nieb.nakr Barszczewski Zenon
968 A1DA2576 PL-0316-18-1723 nieb.pstra Rzepka Marek i Marcin
969 A1104C70 PL-016-18-4998 ciemna pstra Olecko Team
970 A1DA2941 BE-18-6020583 niebieska Vercammen Hok Jos I
971 A1DA25B0 BE-18-6020564 niebieska Vercammen Hok Jos II
972 A1DA3D9C PL-014-18-441 nieb.nakr Wójcicki & Gryczkowska
973 A1DA15E7 PL-014-18-448 nieb.nakr Wójcicki & Gryczkowska
974 A1DA2945 PL-0240-18-737 płowa Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
975 A1DA0931 PL-0240-18-40 niebieska Zajączkowski Wacław Franciszek
976 A1100881 BE-18-6020579 niebieska Vercammen Hok Jos II
977 A11027C9 BE-18-6249236 nieb.nakr Macken Tim
978 A1104F92 PL-0240-18-746 nieb.nakr Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
979 A1103F0D PL-013-18-14414 płowa Kulesza Daniel & Anna II
980 A1DA5429 PL-014-18-405 niebieska Wójcicki & Gryczkowska
981 A1104DC2 PL-0241-18-7891 nieb.nakr.pstra Kołakowski Jan
982 A1DA2A2F PL-0326-18-18361 czerwona Rumiński Tomasz
983 A1102E3B PL-0277-18-2732 ciemna WG CENTRUM
984 A1DA25AD PL-0240-18-739 niebieska Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
985 A1DA1884 PL-0275-18-13972 nieb.nakr Jaguś Roman I
986 A1DA350A PL-0326-18-18308  nieb.nakr Rumiński Tomasz
987 A1DA02AE PL-0275-18-13984 niebieska Jaguś Roman II
988 A1DA22EB PL-0240-18-741 nieb.nakr Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
989 A1DA4F76 PL-0277-18-2758 niebieska WG CENTRUM
990 A1DA517B BE-18-6020581 niebieska Vercammen Hok Jos I
991 A1DA1150 PL-0277-18-2745 ciemna WG CENTRUM
992 A1101DD0 PL-0491-18-4112 niebieska Kubiszok Artur
993 A11038E4 PL-0211-18-15197 nieb.nakr Warda Mirosław III
994 A1DA046B PL-0240-18-92 niebieska Zajączkowski Wacław Franciszek
995 A1DA22E7 PL-016-18-9520 nieb.nakr Olecko Team
996 A110118E PL-0240-18-37 czarna Zajączkowski Wacław Franciszek
997 A1DA17BA PL-014-18-10543 nieb.nakr Barszczewski Zenon
998 A1100FB9 PL-0316-18-1737  nieb.nakr Rzepka Marek i Marcin
999 A1DA16CC PL-0491-18-4114  niebieska Kubiszok Artur
1000 A1104BB0 PL-0192-18-1180 nieb.nakr SZMAGLIŃSKI JERZY
1001 A1104BB4 PL-0491-18-4107 nieb.nakr Kubiszok Artur
1002 A1DA5260 PL-0277-18-2775 nieb.nakr WG CENTRUM
1003 A1DA4F59 PL-0420-18-3514 niebieska Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
1004 A1DA4E82 BE-18-6020590 ciemna Vercammen Hok Jos I
1005 A1DA2B17 PL-014-18-10523 nieb.nakr Barszczewski Zenon
1006 A1DA0711 BE-18-6020591 ciemna Vercammen Hok Jos II
1007 A1DA45A5 PL-0316-18-1764 nieb.nakr Rzepka Marek i Marcin
1008 A1103FF2 PL-0316-18-1739 niebieska Rzepka Marek i Marcin
1009 A110135C PL-013-18-14430 ciemna nakr Kulesza Daniel & Anna II
1010 A1DA2688 PL-0275-18-13967 niebieska Jaguś Roman II
1011 A110135B PL-013-18-11902 nieb.nakr Sipowicz - Moczydłowski
1012 A1DA2BFE PL-0491-18-4116 niebieska Kubiszok Artur
1013 A110300D PL-013-18-11911 niebieska Sipowicz - Moczydłowski
1014 A1102A85 PL-013-18-14422 czarna Kulesza Daniel & Anna II
1015 A1100A50 PL-0240-18-736 niebieska Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
1016 A1101177 PL-014-18-8266 nieb.pstra Mroczkowski - Święciński
1017 A1DA0847 BE-18-6020588 niebieska Vercammen Hok Jos I
1018 A1DA4642 PL-014-18-442 niebieska Wójcicki & Gryczkowska
1019 A1104A0E PL-011-18-1420 nieb.nakr Bujkowski Jerzy
1020 A1DA3FCD PL-0326-18-18359 nieb.nakr Rumiński Tomasz
1021 A1DA3DF0 PL-0384-18-2882 nieb.nakr.pstra Wiśniewski Jan II
1022 A1DA0834 BE-18-2000372 niebieska Vanwinkel Jef I
1023 A1DA0F70 BE-18-6020568 nieb.nakr Vercammen Hok Jos II
1024 A1DA0395 PL-0316-18-1731 niebieska Rzepka Marek i Marcin
1025 A1DA2A29 PL-0420-18-3625 niebieska Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
1026 A1DA055D PL-013-18-11919 niebieska Sipowicz - Moczydłowski
1027 A1DA4818 PL-0275-18-13985 płowa Jaguś Roman II
1028 A1DA3D9B BE-18-2000368 nieb.nakr Vanwinkel Jef II
1029 A1DA5159 BE-18-6020567 ciemna Vercammen Hok Jos I
1030 A1DA055B PL-013-18-14431 ciemna nakr Kulesza Daniel & Anna II
1031 A11010A0 PL-011-18-318 ciemna Bujkowski Jerzy
1032 A1DA25B7 PL-0275-18-13976 niebieska Jaguś Roman I
1033 A11029A0 PL-0491-18-4117 nieb.nakr Kubiszok Artur
1034 A1DA5503 PL-0491-18-4113 niebieska Kubiszok Artur
1035 A1DA0715 PL-016-18-1501 nieb.nakr Olecko Team
1036 A1DA3034 PL-0240-18-752 płowa Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
1037 A1DA26A0 PL-0275-18-13978 nieb.nakr Jaguś Roman I
1038 A1DA2949 BE-18-2000421 niebieska Vanwinkel Jef I
1039 A1DA4647 PL-0240-18-31 niebieska Zajączkowski Wacław Franciszek
1040 A1DA490C PL-016-18-1218 nieb.nakr Olecko Team
1041 A1DA0A0E PL-0275-18-13974 niebieska Jaguś Roman I
1042 A1DA0561 BE-18-6020381  nieb.nakr Vercammen Hok Jos I
1043 A1DA046A PL-0240-18-39 niebieska Zajączkowski Wacław Franciszek
1044 A1102996 PL-0239-18-4565 nieb.nakr SILICE TEAM
1045 A1DA00A5 PL-0275-18-5766 nieb.pstra Małolepszy Radosław I
1046 A1DA0CD5 PL-0442-18-623 nieb.nakr MasterTeam
1047 A1103F8E PL-0468-18-11369 nieb.nak.pstra Sprycha Łukasz
1048 A1DA0397 PL-0466-18-280 nieb.nakr Żebrowski R. & Wiśniewski A.
1049 A1DA18AC UKR-18-2277601 nieb.nak.pstra ROMAN
1050 A1DA0CD8 UKR-18-2255222 niebieska ROMAN
1051 A1DA4E95 GB-X-18-28814 czerwona Dmitruk Olivier II
1052 A1DA0C99 PL-0442-18-618 niebieska MasterTeam
1053 A1DA285A PL-0394-18-571 nieb.nak.pstra Gajewski - Rakowski
1054 A1DA2BFC PL-0275-18-5523 nieb.pstra Baran Marcin
1055 A1DA3D9E PL-0275-18-5531 niebieska Baran Marcin
1056 A1DA0921 PL-0414-18-9817 nieb.nakr Krasuski
1057 A1DA2776 PL-0263-18-6260 czerwona PIKO Piotr Kowalewski
1058 A1DA0A31 CZ-0234-18-1213 niebieska Kubáček Lubomír
1059 A1DA188C UKR-18-2255229 nieb.nakr ROMAN
1060 A1DA18A3 PL-013-18-6265 płowa Gajewski - Rakowski
1061 A1DA2692 PL-0457-18-955 nieb.nakr.pstra Dmitruk Olivier II
1062 A1102D39 PL-013-18-6341 nieb.nakr Gajewski - Rakowski
1063 A1DA4F47 PL-0480-18-700 nieb.nakr PIKO Piotr Kowalewski
1064 A11030F7 PL-012-18-8877 niebieska ALEX
1065 A1DA114E UKR-18-2277606 szali ROMAN
1066 A1DA269F PL-0468-18-11441 nieb.nakr Sprycha Łukasz
1067 A10FF31C PL-0442-18-639 nieb.nakr MasterTeam II
1068 A1DA1890 PL-0275-18-5527 niebieska Baran Marcin
1069 A1DA0441 CZ-0234-18-1214 nieb.nakr Kubáček Lubomír
1070 A1DA0923 UKR-18-2277605 niebieska ROMAN
1071 A1DA0E9E PL-0333-18-3277 ciemna JANUSZ & TEŚCIOWA
1072 A1DA25B3 PL-0346-18-9138 niebieska Selwent & Siemianis
1073 A10FF310 UKR-18-2255228 niebieska ROMAN
1074 A1103E22 PL-0468-18-11466 niebieska Sprycha Łukasz
1075 A1DA4A55 PL-0239-18-4568 płowa SILICE TEAM
1076 A1104F38 PL-0275-18-5508 nieb.nakr Baran Marcin
1077 A1DA5350 PL-0239-18-4582 nieb.nakr SILICE TEAM
1078 A1DA4E8E PL-0187-18-3919 nieb.nakr Team Frątczak
1079 A1DA0473 PL-0488-18-1051 niebieska M.W.
1080 A1DA2578 PL-0442-18-630 nieb.nakr MasterTeam
1081 A1DA22ED PL-0442-18-579 niebieska MasterTeam II
1082 A1DA14F6 PL-013-18-5735 szpak Gajewski - Rakowski
1083 A1DA4A4B PL-0275-18-5818 nieb.nak.pstra Małolepszy Radosław I
1084 A1DA4A52 PL-0466-18-281 nieb.nakr.pstra Żebrowski R. & Wiśniewski A.
1085 A1DA5267 GB-X-18-28813 czerwona Dmitruk Olivier II
1086 A1105068 GB-X-18-28883 nieb.nakr Dmitruk Olivier I
1087 A1104C78 PL-0442-18-643 niebieska MasterTeam II
1088 A1DA4DA4 PL-013-16-4910 niebieska Stachelscy
1089 A1DA0CD7 PL-0442-18-650 niebieska MasterTeam
1090 A1DA505F PL-013-18-6280 niebieska Gajewski - Rakowski
1091 A1DA131B PL-0275-18-5777 niebieska Małolepszy Radosław I
1092 A1101DCE PL-0468-18-11472 niebieska Sprycha Łukasz
1093 A1DA00AC PL-0346-18-9133 niebieska Selwent & Siemianis
1094 A1102C56 PL-0346-18-9137 nieb.nakr.pstra Selwent & Siemianis
1095 A1DA2CE7 PL-011-18-13067  nieb.nakr PIKO Piotr Kowalewski
1096 A1DA100D PL-0346-18-9130 nieb.nakr Selwent & Siemianis
1097 A1DA5213 PL-045-18-2391 ciemna pstra Rorat Tomasz
1098 A1DA5303 GB-X-18-28886 nieb.nakr Dmitruk Olivier II
1099 A1DA269E PL-0333-18-3276 nieb.nakr.pstra JANUSZ & TEŚCIOWA
1100 A1102308 PL-0442-18-629 płowa MasterTeam II
1101 A1DA268D PL-0468-18-11403 nieb.nakr.pstra Sprycha Łukasz
1102 A1DA1090 PL-0187-18-3922 niebieska Team Frątczak
1103 A1100EC8 PL-013-18-4916 czerwona Stachelscy
1104 A1DA0392 GB-X-18-28882 niebieska Dmitruk Olivier II
1105 A1DA444B PL-013-18-6338 niebieska Gajewski - Rakowski
1106 A1DA2A2B PL-0239-18-4562 niebieska SILICE TEAM
1107 A1DA1013 PL-012-18-8880 niebieska ALEX
1108 A1DA1407 PL-0275-18-5501 niebieska Baran Marcin
1109 A1DA14FC PL-0275-18-5794 nieb.nakr Małolepszy Radosław I
1110 A1DA4E8B PL-0457-18-956 niebieska Dmitruk Olivier II
1111 A1DA4C28 PL-012-18-11559 ciemna nakr ALEX
1112 A1102A95 PL-0239-18-4579 nieb.nakr SILICE TEAM
1113 A1DA09DD PL-014-18-407 niebieska Mroczkowski - Święciński
1114 A1DA5221 PL-012-18-8883 nieb.nakr ALEX
1115 A1DA17D0 PL-0468-18-11371 czerwona Sprycha Łukasz
1116 A1DA2772 PL-024-18-4506 niebieska Pieczara Andrzej
1117 A1DA0633 PL-024-18-4515 nieb.nakr Pieczara Andrzej
1118 A1DA4363 PL-024-18-4528 niebieska Pieczara Andrzej
1119 A1DA17B9 PL-024-18-4514 nieb.nakr Pieczara Andrzej
1120 A1DA17C0 BE-18-2000446 nieb.nakr Vanwinkel Jef II
1121 A1DA4F53 PL-0263-18-6275 nieb.nakr PIKO Piotr Kowalewski
1122 A1101CE7 PL-0442-18-598 nieb.nak.pstra MasterTeam II
1123 A1DA0BD6 PL-024-18-4505 niebieska Pieczara Andrzej
1124 A1105064 GB-X-18-28887 nieb.nakr.pstra Dmitruk Olivier I
1125 A1DA14FF PL-0488-18-1108 nieb.nakr.pstra M.W.
1126 A1101DD1 PL-0488-18-1105 nieb.nakr M.W.
1127 A1100880 PL-0275-18-5830 niebieska Małolepszy Radosław I
1128 A1DA4CBC PL-0275-18-5514 niebieska Baran Marcin
1129 A1DA115B PL-0346-18-9134 nieb.nakr Selwent & Siemianis
1130 A1DA3777 PL-0414-18-9816 nieb.nakr.pstra Krasuski
1131 A1DA1086 PL-024-18-4527 nieb.pstra Pieczara Andrzej
1132 A1DA4871 PL-045-18-2399 płowa Rorat Tomasz
1133 A1DA4F58 PL-011-18-13065 niebieska PIKO Piotr Kowalewski
1134 A1DA0A1E PL-0346-18-9113 nieb.nakr Selwent & Siemianis
1135 A1DA459D PL-012-18-8881 nieb.pstra ALEX
1136 A1DA5130 PL-0442-18-651 nieb.nakr.pstra MasterTeam II
1137 A1104BAB PL-0442-18-589 niebieska MasterTeam
1138 A1DA5219 PL-0442-18-590 nieb.nakr.pstra MasterTeam
1139 A1DA16CB PL-012-18-11570 niebieska ALEX
1140 A1DA3F08 PL-0239-18-4574 szpak SILICE TEAM
1141 A1DA5435 UKR-18-2255205 niebieska ROMAN
1142 A1DA5345 GB-X-18-28881 niebieska Dmitruk Olivier I
1143 A1DA1149 PL-0480-18-697 niebieska PIKO Piotr Kowalewski
1144 A11040E1 CZ-0234-18-1203 ciemna Kubáček Lubomír
1145 A1DA5256 CZ-0234-18-1204 nieb.nakr Kubáček Lubomír
1146 A1DA4909 PL-0275-18-5827 nieb.nakr Małolepszy Radosław I
1147 A1DA0CD4 PL-014-18-461 nieb.nakr Maciorowski Wiesław
1148 A1DA56AD BE-18-5002778 nieokreślona Macken Tim
Liczba gołębi: 1148