Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Zgłaszanie gołębi na MWG Mazury

Poniżej prezentujemy formularz zgłoszeniowy za pomocą, którego należy zgłaszać gołębie na MWG Mazury. Dodatkowo można zgłaszać za pomocą formularza tradycyjnego przesyłanego na e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl. Formularz udostępniony w linku poniżej. Obie formy traktowane będą jednakowo. Zgłoszenia zamieszczane będą w dziale uczestnicy codziennie wieczorem do dnia 10.04.2019 r. lub do wyczerpania założonej maksymalnej obsady gołębnika (1000 sztuk).

(in english)
Below you will find the registration form for pigeons on MWG Mazury. In addition, you can report using the traditional form sent on the email: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl. The form is available at the link below. Both forms will be treated equally. Entries will be placed in the participants section every evening until 10.04.2019 or until the assumed maximum crowning of the dovecot (1000 pieces).


Formularz rejestracji na II Edycję MWG MAZURY 2019

---Pigeon declaration form at MWG MAZURY 2019---

--Taubenerklärungsformular bei MWG MAZURY 2019--


Odbiorca informacji - MWG Mazury:

Imię i Nazwisko (first name and last name)

Nazwa zespołu (Team)

Ilość zgłoszonych gołębi (numbers od pigeons)

gołębie rezerwowe (reserve pigeons)

Kraj (country)

Miejscowość (city/town)

Adres (address)

Telefon (phone number)

E-Mail:

Dodatkowe informacje (additional information)
formularz zgłoszenia 2018