Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

W tym miejscu pragniemy Państwu zaprezentować regulamin Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Mazury obowiązujący na sezon 2021. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Zachęcamy do wzięcia udziału w rywalizacji.


EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishDownload - Regulations of OLR Mazury in English


Pobierz - Regulamin MWG Mazury 2021
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA

NA 2021 ROK

 

Pkt.1        Udział w zawodach może brać każdy hodowca, (poza organizatorami, i ich rodzinami), który dokona zgłoszenia gołębi rocznika 2021  za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MWG Mazury pod adresem www.mwgmazury.pl lub inną skuteczną metodą oraz spełniał będzie wszystkie warunki określone regulaminem MWG Mazury.

Pkt.2        Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wstępnej (tj. rezerwacji miejsca na MWG Mazury ) w wysokości  200 zł/ 50 euro za każdego zgłoszonego gołębia, oraz wpłaty pozostałej części nie później niż 7 dni po dostarczeniu gołębi do organizatora, co stanowi dodatkowo akceptację niniejszego regulaminu.

Pkt.3        W przypadku jeśli hodowca zgłaszający gołębie na MWG Mazury, po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu, nie uiści pozostałej opłaty, organizator ma prawo skreślić taką osobę z listy uczestników.

Pkt.4        W przypadku nie dostarczenia gołębi na wspólny gołębnik opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

Pkt.5        Całkowita opłata zgłoszonego 1 gołębia wynosi 400 zł lub 100 euro (brutto).

Pkt.6        Numer konta bankowego: Konto do wpłat (w PLN): PKO BP 88 1020 1332 0000 1702 1084 2286 Konto do wpłat (w EURO): PL93 1020 1332 0000 1502 1084 2294 SWIFT – BPKOPLPW dostępne również na stronie wspólnego gołębnika: www.mwgmazury.pl

Pkt.7        Planowany termin przyjmowania gołębi to 10.03.2021 – 15.05.2021. Każdy gołąb dostarczony do wspólnego gołębnika musi posiadać kartę własności. Wymiana gołębi (gołębie padłe, zaginione itp.) dostępna będzie w terminie do 15 czerwca 2021.

Pkt.8        Na MWG Mazury dostarczamy gołębie 40 – 45 dniowe, gołębie zimowe (z poprzedniego roku) bezwzględnie nie mogą rywalizować na wspólnym gołębniku.

Pkt.9        Bezwzględnie gołębie zgłoszone i dostarczone do wspólnego gołębnika powinny być zaszczepione przeciw Paramyxowirozie

Pkt.10        Rodowody gołębi hodowcy dostarczają przed lotem finałowym (ostateczny termin ) lub według uznania podczas dostarczenia gołębi do organizatora.

Pkt.11        Organizator planuje na bieżąco elektroniczną kontrole stanu gołębnika. Wszystkim  gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

Pkt.12        Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik podlegają rozporządzeniom organizatora.

Pkt.13        Ważne - gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej , z oznakami chorobowymi,  będą niezwłocznie odsyłane  na koszt uczestnika.

Pkt.14        Każdy uczestnik MWG Mazury może zgłosić dowolną ilość drużyn składających się z 6 sztuk gołębi.

Pkt.15        Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby  gołębi. Wiąże się to jednak z  mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym.

Pkt.16        Zwycięskie drużyny rywalizacji MWG Mazury wyłonią 4 loty konkursowych + lot finałowy (liczy się suma punktów)

Pkt.17        Plan lotów (organizator zastrzega sobie zmianę):

 

Loty treningowe

 

·        1 lot treningowy - (+/- 3­ - 5 km)

·        2 lot treningowy (+/- 5­ - 10 km)

·        3  lot treningowy (+/- 10­ - 15 km)

·        4 lot treningowy (+/- 20 - 25 km)

·        5 lot treningowy - (+/- 40 - 50 km)

·        6 lot treningowy (+/-  70 km)

 

 

Loty konkursowe

 

·        lot konkursowy +/- 110 km

·        lot konkursowy +/- 190 km

·        lot konkursowy +/- 250 km

·        lot konkursowy +/- 350 km

·        lot finałowy +/- 500 km

 

Pkt.18        Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i Drużynowej.

Pkt.19        Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej MWG Mazury.

Pkt.20        Kierunkiem lotów będzie kierunek zachodni lub południowo - zachodni z terenu Polski.

 

·      Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu.

·      Ze względów humanitarnych gołąb który wróci dzień przed lotem, lub
znajdujący się w złej kondycji nie będzie koszowany na najbliższy lot. (przepis ten nie będzie dotyczyć lotu finałowego)

 

Pkt.21        Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe składające się z organizatora oraz chętnych uczestników MWG Mazury.

Pkt.22        Wszystkie loty treningowe zostaną przeprowadzone przy włączonym systemie (bez nagród)

Pkt.23        Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie według zasady:
do wyczerpania konkursu lub w lotach ciężkich maksymalnie 72 godziny od wypuszczenia gołębi ,bez względu na ilość np. (wypuszczenie gołąbków na lot nastąpiło w niedzielę o godz. 6.00 ,to zegar zostaje odłączony w środę o godz. 6.00

Pkt.24        Podczas lotu finałowego system konstantujący zostanie odłączony po 4 dobach od wypuszczenia gołąbków np. (wypuszczenie nastąpiło  w niedzielę o godz. 7.00 ,to zegar zostaje odłączony w czwartek   o godz. 7.00).

Pkt.25        Planowana maksymalna obsada Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Mazury w 2021 roku będzie wynosić około 2000 sztuk gołębi młodych.

 

 

 

 

Pkt.26        System nagradzania na MWG Mazury:

 

·      Przy obsadzie 2000 sztuk gołębi podstawowych całkowita pula na nagrody finansowe będzie wynosiła około 420 000 zł + nagrody w postaci pucharów  i pamiątkowych dyplomów + ewentualne nagrody od sponsorów wspólnego gołębnika. W przypadku nie osiągnięcia pełnej puli gołębnika nagrody zostaną proporcjonalnie (procentowo) pomniejszone.

·      Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

·      W locie finałowy organizator nagrodzi 100 najszybszych gołębi. Podział nagród lotu finałowego oraz pozostałych rywalizacji wspólnego gołębnika przedstawia się następująco: (ostateczny podział nagród po zakończeniu zbiórki gołębi)

 

LOT FINAŁOWY

·      1 miejsce – 100 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 50 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 25 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 8 000 zł

·      5 miejsce – 5 000 zł

·      6 - 10 miejsce – 2 000 zł

·      11 - 20 miejsce – 1 500 zł

·      21 - 30 miejsce – 1 000 zł

·      31 - 60 miejsce – 500 zł

·      61 - 100 miejsce – 250 zł

·      Bonus - 13 miejsce – 500 zł

MISTRZOSTWA DRUŻYNOWE

·      1 miejsce – 30 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 15 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 5 000 zł

·      5 miejsce – 3 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 000 zł

·      Bonus - 13 miejsce – 1000 zł

·      Rywalizacja narodowa - 5 nagród po 1 000 zł (bonus)

MISTRZOSTWA „AS” - NAJLEPSZY LOTNIK

·      1 miejsce – 30 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 15 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 3 000 zł

·      5 miejsce – 2 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 000 zł

·      11 -20 miejsce – 500 zł

·      Bonus - 13 miejsce – 1 000 zł

Poza tym organizator nagradzać będzie z każdego lotu konkursowego (poza lotem finałowym) 20 najszybszych gołębi w następujących proporcjach:

·      1 miejsce – 1000 zł

·      2 miejsce – 600 zł

·      3 miejsce – 400 zł

·      4 - 5 miejsce – 200 zł

·      6 - 10 miejsce – 150 zł

·      11 - 20 miejsce – 100 zł

·      Bonus - 13 miejsce – 300 zł

 

Dodatkowo organizator wprowadza nagrody dodatkowe tak jak w sezonie 2020:

 

·           „Szczęśliwa trzynastka” – nagrody za 13 miejsce z lotów konkursowych, lotu finałowego oraz 13 drużynę oraz 13-ego „Asa”

·           Rywalizację drużynową Polska – Reszta Europy (nagradzane 5 zwycięskich  drużyn dodatkowym bonusem pieniężnym)

 

Pkt.27        W rywalizacji drużynowej sumaryczny wynik robą indywidualne wyniki   3 (trzech) najszybszych gołębi drużyny z każdego lotu konkursowego.
Zwycięskie gołębie w rywalizacji AS będą liczone również z sumy punktów.

Pkt.28        Jeżeli podczas lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 100 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

Pkt.29        Organizator bezwzględnie bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją MWG Mazury:

 

·      zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku

·      humanitarnego traktowania powierzonych gołębi

·      opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami

·      odpowiedniego żywienia

·      prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych,

·      prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

 

Pkt.30        Gołąbki dodatkowo zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie  i ospie.

Pkt.31        Opiekę weterynaryjną w sezonie 2021 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.

Pkt.32        Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację w locie finałowym zostaną wystawione na aukcji. Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizator - uczestnik w stosunku 50% / 50% pomniejszone o podatek oraz prowizję za aukcje.

Pkt.33        Cenę wywoławczą gołębia na aukcji ustala organizator w zależności od osiągniętych wyników. Cena nie może być niższa niż 150 zł sztuka.

Pkt.34        Gołąbki, które powrócą do dnia rozpoczęcia aukcji, zostaną na niej również wystawione.

Pkt.35        Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatora, również te bez dostarczonych kart i rodowodów.

Pkt.36        Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.

Pkt.37        Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Pkt.38        Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone  o 10% podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z polskim prawem.

Pkt.39        W dniu lotu finałowego planowana jest impreza dla uczestników  i gości.

 

Popowo 18 wrzesień 2020 r.              Organizatorzy MWG Mazury

                                              Wojciech Ziobroniewicz & Sylwester Zieliński