Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: mwgmazury@poczta.fm adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Poniżej prezentujemy formularz zgłoszeniowy za pomocą, którego należy zgłaszać gołębie na MWG Mazury. Dodatkowo można zgłaszać za pomocą formularza tradycyjnego przesyłanego na e-mail: mwgmazury@poczta.fm. Formularz udostępniony w linku poniżej. Obie formy traktowane będą jednakowo. Zgłoszenia zamieszczane będą w dziale uczestnicy codziennie wieczorem do dnia 10.05.2024 r. lub do wyczerpania założonej maksymalnej obsady gołębnika (+/- 2000 sztuk).

(in english)
Below you will find the registration form for pigeons on MWG Mazury. In addition, you can report using the traditional form sent on the email: mwgmazury@poczta.fm. The form is available at the link below. Both forms will be treated equally. Entries will be placed in the participants section every evening until 10.05.2024 or until the assumed maximum crowning of the dovecot (+/- 2000 pieces).

EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MWG Mazury dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz zezwalam na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych MWG Mazury. Zarejestrowanie drużyny, przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie danych i ewentualne wykorzystanie wizerunku.Formularz rejestracji VII Edycji FCI MWG MAZURY 2024

---Pigeon declaration form at FCI MWG MAZURY 2024---

--Taubenerklärungsformular bei FCI MWG MAZURY 2024--


Odbiorca informacji - MWG Mazury:

Imię i Nazwisko (First name and last name)

Nazwa zespołu (Team' name)

Ilość zgłoszonych gołębi (Numbers od pigeons)

Rodzaj rywalizacji (A kind of competition)

Kraj (Country)

Miejscowość (City/town)

Adres (Address)

Telefon (Phone number)

E-Mail:

Dodatkowe informacje (Additional information)

formularz zgłoszenia 2024